Academia de Studii Economice a Moldovei a afișat rezultatele concursului de admitere, sesiunea iulie 2016. Candidații și-au putut depune actele la șase facultăți și 23 de specialități în domeniul economiei.

În cazul în care în perioada 02.08.-05.08.2016 candidații nu vor depune actele în original în Comisia de Admitere ASEM, aceștia vor fi excluși din ordinul de înmatriculare, atât la locurile cu finanțare bugetară, cât și în bază de contract. ASEM solicită tinerilor să depună actele cât mai urgent posibil, în vederea evitării acestei situații.

Mai jos poți accesa rezultatele ADMITERII 2016 pentru fiecare facultate în parte:

Achiziții:

1. Frecvență la zi BUGET
2. Frecvență la zi CONTRACT

Administrație Publică

1. Frecvență la zi BUGET
2. Frecvență la zi CONTRACT
3. Frecvență redusă

Asistență Socială

1. Frecvență la zi BUGET
2. Frecvență la zi CONTRACT
3. Frecvență redusă

Business și Administrare

1. Frecvență la zi BUGET
2. Frecvență la zi CONTRACT
3. Frecvență redusă

Cibernetică și Informatică Economică

1. Frecvență la zi BUGET
2. Frecvență la zi CONTRACT
3. Frecvență redusă

Contabilitate

1. Frecvență la zi BUGET
2. Frecvență la zi CONTRACT
3. Frecvență redusă

Drept

1. Frecvență la zi BUGET
2. Frecvență la zi CONTRACT
3. Frecvență redusă

Economie Generală

1. Frecvență la zi BUGET
2. Frecvență la zi CONTRACT
3. Frecvență redusă

Economie Mondială și Relații Economice Internaționale

1. Frecvență la zi BUGET
2. Frecvență la zi CONTRACT
3. Frecvență redusă

Finante și Bănci

1. Frecvență la zi BUGET
2. Frecvență la zi CONTRACT
3. Frecvență redusă

Informatica

1. Frecvență la zi BUGET
2. Frecvență la zi CONTRACT
3. Frecvență redusă

Informatică Aplicată

1. Frecvență la zi BUGET
2. Frecvență la zi CONTRACT

Management Informațional

1. Frecvență la zi BUGET
2. Frecvență la zi CONTRACT

Management Resurse Umane

1. Frecvență la zi BUGET
2. Frecvență la zi CONTRACT

Managementul Proprietății Intelectuale

1. Frecvență la zi BUGET
2. Frecvență la zi CONTRACT

Marketing și Logistică

1. Frecvență la zi BUGET
2. Frecvență la zi CONTRACT
3. Frecvență redusă

Merceologie și Comerț

1. Frecvență la zi BUGET
2. Frecvență la zi CONTRACT
3. Frecvență redusă

Securitatea Informațională

1. Frecvență la zi BUGET
2. Frecvență la zi CONTRACT

Statistică și Previziune Economică

1. Frecvență la zi BUGET
2. Frecvență la zi CONTRACT

Știinte ale Comunicarii

1. Frecvență la zi BUGET
2. Frecvență la zi CONTRACT

Tehnologia și Managementul Alimentației Publice

1. Frecvență la zi BUGET
2. Frecvență la zi CONTRACT
3. Frecvență redusă

Tehnologii Informaționale

1. Frecvență la zi BUGET
2. Frecvență la zi CONTRACT
3. Frecvență redusă

Turism

1. Frecvență la zi BUGET
2. Frecvență la zi CONTRACT
3. Frecvență redusă