Peste 70 de specialiști ai direcțiilor raionale responsabili de învățământul primar și preșcolar, precum și directori adjuncți responsabili de clasele primare din instituțiile de învățământ general au participat la seminarul republican ”Metodologia de înscriere a copiilor în clasa I, anul de studii 2016-2017”, organizat de Ministerul Educației, joi, 31 martie 2016, la Chișinău.

Prima etapă de înscriere a copiilor în clasa I pentru anul de studii 2016-2017 va avea loc în perioada 1 aprilie-21 iunie. În context, participanții la seminar au fost familiarizați cu orarul înscrierilor (este anexat), particularitățile și modalitatea de aplicare a Metodologiei de înscriere a copiilor în clasa I (documentul poate fi vizualizat aici).

Conform Metodologiei, lista actelor ce urmează a fi anexate la cererea de înscriere a copilului în clasa I este:

1. copia buletinului de identitate al părintelui/reprezentantului legal
2. copia certificatului de naștere al copilului
3. fișa medicală
4. 2 fotografii 3×4 ale copilului
5. Raportul despre dezvoltarea fizică, socio-emoțională, cognitivă, a limbajului și comunicării precum și a dezvoltării capacităților și atitudinilor de învățare la finele grupei pregătitoare (pentru copiii care au frecventat grupa pregătitoare).Raportul respectiv este eliberat părintelui/reprezentantului legal al copilului de către instituția preșcolară (nu părintele îl întocmește).

În anul de studii 2015-2016 s-a planificat înscrierea în clasa întâi a 34 778 copii, iar numărul total de elevi înscriși pentru a merge prima dată la școală a constituit 35 206. Marea majoritate a copiilor au atins vârsta de 7 ani la începutul anului școlar. Totodată, 6 017 copii cu vârsta cuprinsă între 6,00 ani și 6,8 ani au solicitat determinarea gradului de maturitate școlară.