Absolvenții de liceu au posibilitatea să își testeze cunoștințele și, totodată, să se familiarizeze cu modelele testelor de examen. În acest scop, Agenţia de Asigurare a Calităţii a publicat modele de teste şi bareme de corectare la fiecare disciplină de examen din cadrul examenelor de absolvire a învăţământului liceal.

Testele şi baremele de corectare pot fi accesate mai jos, dar și pe pagina web a Agenţiei de Asigurare a Calităţii, la compartimentul Evaluări Naţionale, Sesiunea 2015, Teste pentru exersare: http://aee.edu.md/. Pe aceeași pagină web pot fi găsite şi testele utilizate în sesiunile anterioare.

Reamintim că, examenele de bacalaureat din acest an vor avea loc între 3 și 21 iunie 2016. Sesiunea va avea loc conform orarului ce urmează:

3 iunie (vineri) – Limba și literatura română (alolingvi);
7 iunie (marți) – Limba de instruire;
10 iunie (vineri) – Limba străină;
14 iunie (marți) – Matematica (real), Istoria românilor și universală (umanist), Arte (arte), Sport (sport);
17 iunie (vineri) – Examenul la solicitare (Geografie, Fizică, Chimie, Biologie, Matematică, Istoria românilor și universală, Informatică);
21 iunie (marți) – L. ucraineană/bulgară/găgăuză (real, umanist).

 

1. Limba şi literatura română, şcoala alolingvă

Test 1               Barem 1

Test 2               Barem 2

2.  Limba de instruire

Limba şi literatura romană (Profilul Real)

Test 1               Barem 1

Test 2               Barem 2

Limba şi literatura romană (Profilul Umanistic)

Test 1               Barem 1

Test 2               Barem 2

Limba şi literatura rusă (Profilul Real)

Test 1               Barem 1

Test 2               Barem 2

Limba şi literatura rusă (Profilul Umanistic)

Test 1               Barem 1

Test 2               Barem 2

3. Limba străină

Barem de corectate comun pentru toate limbile străine

Barem de corectate pentru limba franceză, clase bilingve

Limba engleză

Test 1              Test 2

Limba franceză

Test 1              Test 2

Limba franceză, clase bilingve

Test 1              Test 2

Limba germană

Test 1              Test 2

Limba italiană

Test 1              Test 2

Limba spaniolă

Test 1              Test 2

Limba turcă

Test 1              Test 2

Disciplina de profil (Teste pentru exersare, liceu, 2016)

Istoria românilor şi universală, profilul umanistic

Teste şi bareme în limba română

Teste şi bareme în limba rusă

Matematica, profilul real

Teste şi bareme în limba română

Teste şi bareme în limba rusă

Pregătirea sportivă

Teste şi bareme în limba română

Teste şi bareme în limba rusă

Arte

Teste şi bareme

Disciplina la solicitare (Teste pentru exersare, liceu, 2016)

Biologia

Teste şi bareme în limba română  Profilul real  Profilul umanistic

Teste şi bareme în limba rusă       Profilul real  Profilul umanistic

 

Chimia

Teste şi bareme în limba română  Profilul real  Profilul umanistic

Teste şi bareme în limba rusă       Profilul real  Profilul umanistic

 

Fizica

Teste şi bareme în limba română  Profilul real  Profilul umanistic

Teste şi bareme în limba rusă       Profilul real  Profilul umanistic

 

Geografia

Teste şi bareme în limba română  Profilurile real, umanistic

Teste şi bareme în limba rusă       Profilurile real, umanistic

 

Informatica

Teste şi bareme în limba română  Profilul real  Profilul umanistic

Teste şi bareme în limba rusă       Profilul real  Profilul umanistic

 

Istoria românilor şi universală

Teste şi bareme în limba română  Profilul real  Profilul artă

Teste şi bareme în limba rusă       Profilul real  Profilul artă

 

Matematica

Teste şi bareme în limba română  Profilul umanistic

Teste şi bareme în limba rusă       Profilul umanistic

Limba maternă (Teste pentru exersare, liceu, 2016)

Limba şi literatura bulgară

Profilul real              Profilul umanistic

Limba şi literatura găgăuză

Profilul real              Profilul umanistic

Limba şi literatura ucraineană

Profilul real              Profilul umanistic