Centrul de Informatii Universitare anunță lansarea Programului de granturi pentru absolvenții tuturor programelor de burse Open Society Foundations (anterior Open Society Institute).

Scopul programului este de a implica absolvenții programelor de burse în procesul de dezvoltare a ideilor pentru a fi implementate în proiecte care vor promova reformele sociale, politice și economice, și vor contribui la prosperarea comunității, societății în genere.

Data limită de depunere a dosarelor: 30 noiembrie 2015.

ELIGIBILITATE: Programul este deschis absolvenţilor programelor de burse OSF, după cum urmează:
– American University în Bulgaria (ultimul an de aplicare 2005)
– Cambridge and Oxford Hospitality Schemes
– Central European University (ultimul an de aplicare 2005)
– Civil Service Awards
– Civil Society Scholar Awards
– DAAD-OSF Program
– Doctoral Fellowship Program
– European Studies Program (Maastricht & Aarhus)
– Faculty Development Fellowship Program
– Global Supplementary Grants Program
– Muskie/FSA Graduate Fellowship Program (în domeniile administrate de OSI, ultimul an de aplicare 2004)
– Soros Supplementary Grant Program
– Undergraduate Exchange Program/ Virtual University
– University College London Scholarships Program
– University of Warwick Scholarships Program

Pentru a fi eligibili programului, absolvenţii trebuie să-şi menţină reşedinţa în RM pe parcursul implementării proiectului.

DETALIILE GRANTULUI: Programul de granturi „Iniţiative globale – Acţiuni locale” susţine absolvenţii în elaborarea şi implementarea proiectelor comunitare sustenabile, care au drept scop să abordeze problemele curente ale procesului de dezvoltare democratică a ţării sau comunităţii. Toate propunerile de proiect trebuie să vizeze obiectivele de bază ale OSF, precum dezvoltarea societăţii şi încurajarea soluţiilor alternative pentru chestiunile complexe şi controversate. Proiectele colaborative dintre absolvenţi, precum şi aplicarea ca parte componentă a unui ONG sunt încurajate. În acest caz, gradul de implicare a unui absolvent de bază în administrarea şi desfăşurarea proiectului trebuie să fie de minim 60%.

Proiectele înaintate pentru finanţare trebuie să dureze minimum șase – maximum opt luni.

Selecţia va fi bazată pe calificările aplicantului, relevanţa proiectului prezentat conform scopurilor programului de grant, durabilitatea, sustenabilitatea şi replicabilitatea proiectului, precum şi potenţialul său de impact. Comisia de selecţie va consta din reprezentanţi ai Guvernului RM, ai organizaţiilor internaţionale, precum şi absolvenţi ai programelor OSF. Comisia de experţi îşi rezervă dreptul de a invita aplicanţii la un interviu.

MONITORIZAREA PROIECTULUI: Procesul de implementare a proiectului va fi monitorizat de către Centrul de Informaţii Universitare, iar beneficiarul va prezenta rapoarte narative şi financiare în termenii stabiliţi de contractul de grant.

ORARUL PROGRAMULUI:

Data limită de depunere a proiectelor: 30 noiembrie 2015
Procesul de selecţie: Decembrie 2015
Publicarea rezultatelor: Decembrie 2015
Oferirea granturilor: Decembrie 2015
Startul implementării proiectelor: Ianuarie 2016

 

Regulament de Aplicare

Formular de Aplicare