12 cei mai buni studenți de la mai multe instituții de învățământ superior din Republica Moldova au obținut câte o bursă în valoare de 1 320 de lei, sumă pe care o vor primi lunar în anul de studii 2015-2016, în cadrul concursului „Bursa Republicii”.

Mai jos vedeți lista studenților cărora li se acordă Bursa Republicii în anul de studii 2015-2016:

1. Badrajan Vladimir – Universitatea Academiei de Științe a Moldovei, ciclul I, anul II, specialitatea Filozofie

2. Beglița Sveatoslav – Universitatea de Stat din Moldova, ciclul I, anul II, specialitatea Relații internaționale

3. Ceban Gabriela – Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți ciclul II, anul II, programul de master Supervizarea în asistența socială

4. Dvornic Mihaela – Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, ciclul I, anul IV, specialitatea Design vestimentar

5. Efimenco Olesea – Academia de Studii Economice din Moldova, ciclul I, anul II, specialitatea Finanțe și bănci

6. Fursenco Cornelia – Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, ciclul I, anul V, specialitatea Farmacie

7. Moisei Ana – Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, ciclul I, anul III, specialitatea Securitate civilă și ordine publică

8. Parasca Corina – Universitatea de Stat din Tiraspol, ciclul I, anul IV, specialitatea Biologie

9. Prodan Anna – Universitatea Tehnică a Moldovei, ciclul I, anul III, specialitatea Construcții și ingineria civilă

10. Șegherea Irina – Universitatea de Stat „B.P. Hașdeu” din Cahul, ciclul I, anul IV, specialitatea Drept

11. Ungureanu Cristina – Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, ciclul I, anul III, specialitatea Filmologie, producție film și TV

12. Vîhodeț Mihail – Universitatea Agrară de Stat din Moldova, ciclul I, anul IV, specialitatea Agronomie.