Sediul de astăzi al primăriei Municipiului Chișinău, clădirea fostei Dume orăşeneşti, are o istorie bogată și o arhitectură deosebită.

Potrivit Centrului Istoric al Chișinăului, clădirea Primăriei este un monument de arhitectură şi istorie de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

 

PC: Facebook/Agentia de Inspectare si Restaurare a Monumentelor din Republica Moldova

PC: Facebook/Agentia de Inspectare si Restaurare a Monumentelor din Republica Moldova

PC: Facebook/Agentia de Inspectare si Restaurare a Monumentelor din Republica Moldova

PC: Facebook/Agentia de Inspectare si Restaurare a Monumentelor din Republica Moldova

La sfârşitul secolului al XIX-lea primarul oraşului, K. Schmidt, a înaintat iniţiativa construcţiei unui sediu nou pentru Duma orăşenească pe locul ocupat de depoul de pompieri. Proiectarea a fost încredinţată arhitectului oraşului de atunci Mitrofan Elladi. În ajutorul său a fost invitat A. I. Bernardazzi. Arhitectura clădirii este în spirit eclectic, în baza arhitecturii renaşterii italiene.

 

PC: Facebook/Agentia de Inspectare si Restaurare a Monumentelor din Republica Moldova

PC: Facebook/Agentia de Inspectare si Restaurare a Monumentelor din Republica Moldova

PC: Facebook/Agentia de Inspectare si Restaurare a Monumentelor din Republica Moldova

PC: Facebook/Agentia de Inspectare si Restaurare a Monumentelor din Republica Moldova

Construcţia sediului Dumei a fost terminată în 1902. În timpul celui de al doilea război mondial, clădirea a fost deteriorată puternic, fiind reconstruită în anii postbelici după fotografiile clădirii, responsabil fiind arhitectul oraşului din acest timp R. Kurtz.

 

PC: Facebook/Agentia de Inspectare si Restaurare a Monumentelor din Republica Moldova

PC: Facebook/Agentia de Inspectare si Restaurare a Monumentelor din Republica Moldova

PC: Facebook/Agentia de Inspectare si Restaurare a Monumentelor din Republica Moldova

PC: Facebook/Agentia de Inspectare si Restaurare a Monumentelor din Republica Moldova

Clădirea, ridicată în două niveluri, cu planul în formă de careu, ocupă colţul cartierului, mărginit lateral de strada Vlaicu Pârcălab, construită cu faţadele principale pe liniile roşii ale străzilor. Faţadele sunt înviorate de rezalite, încununate cu frontoane triunghiulare, în care se află intrări în unităţile comerciale de la parter şi intrarea în curtea interioară a primăriei.

 

PC: Facebook/Agentia de Inspectare si Restaurare a Monumentelor din Republica Moldova

PC: Facebook/Agentia de Inspectare si Restaurare a Monumentelor din Republica Moldova

Intrarea principală este soluţionată printr-un rezalit amplasat la colţul clădirii, încununat cu un turn cu orologiu, vechi simbol al autoadministrării urbane, intrarea dominată de volumul unui balcon-tribună, element de aceeaşi origine istorică. Circulaţia pe verticală este soluţionată pe o scară cu trei rampe cu treptele din marmură.

 

PC: Facebook/Agentia de Inspectare si Restaurare a Monumentelor din Republica Moldova

PC: Facebook/Agentia de Inspectare si Restaurare a Monumentelor din Republica Moldova

PC: Facebook/Agentia de Inspectare si Restaurare a Monumentelor din Republica Moldova

PC: Facebook/Agentia de Inspectare si Restaurare a Monumentelor din Republica Moldova

Planimetria este pe baza culoarului central, lateral căruia se află birourile. Cele mai importante cabinete ale primarului şi funcţionarilor principali, sunt amplasate în rezalite. Deasupra intrării principale se află o sală polivalentă cu o configuraţie poligonală, înscrisă în configuraţia colţului.

 

PC: Facebook/Agentia de Inspectare si Restaurare a Monumentelor din Republica Moldova

PC: Facebook/Agentia de Inspectare si Restaurare a Monumentelor din Republica Moldova

PC: Facebook/Agentia de Inspectare si Restaurare a Monumentelor din Republica Moldova

PC: Facebook/Agentia de Inspectare si Restaurare a Monumentelor din Republica Moldova

PC: Facebook/Agentia de Inspectare si Restaurare a Monumentelor din Republica Moldova

PC: Facebook/Agentia de Inspectare si Restaurare a Monumentelor din Republica Moldova

Totuși, recent, pe 11 martie,  avut loc instalarea ferestrelor inadecvate pentru un monument de arhitectură cu statut protejat.

 

PC: Facebook/Agentia de Inspectare si Restaurare a Monumentelor din Republica Moldova

PC: Facebook/Agentia de Inspectare si Restaurare a Monumentelor din Republica Moldova

PC: Facebook/Agentia de Inspectare si Restaurare a Monumentelor din Republica Moldova

PC: Facebook/Agentia de Inspectare si Restaurare a Monumentelor din Republica Moldova

Pe zidul faţadei principale a fost instalată o placă comemorativă arhitectului A.I. Bernardazzi.

 

Placă comemorativă arhitectului A.I. Bernardazzi. PC: stiripozitive.ru

Placă comemorativă arhitectului A.I. Bernardazzi. PC: stiripozitive.ru