România a preluat Președinția anuală a Comitetului de Securitate al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2015.

Potrivit unui comunicat emis de Ministerul Afacerilor de Externe al României, acest eveniment reflectă recunoașterea profilului activ al României în cadrul OSCE privind susținerea rolului, valorilor şi principiilor fundamentale ale organizației în asigurarea păcii, securității și cooperării în Europa.

Mandatul va fi exercitat de către Reprezentantul Permanent al României pe lângă Organizațiile Internaționale de la Viena, ambasadorul Cristian Istrate, şi o echipă alcătuită din diplomaţi ai Misiunii Permanente a României la Viena.

„Pe parcursul exercitării Preşedinţiei Comitetului de Securitate, România va acorda o atenţie deosebită combaterii terorismului, criminalității transnaționale organizate şi fenomenului migrației ilegale în spaţiul OSCE, creşterii securităţii cibernetice, combaterii traficului ilegal cu ființe umane şi droguri, management-ului și securităţii frontierelor statelor OSCE în contextul amenințărilor transnaționale, reformei sectorului de securitate şi aprofundării cooperării între autorităţile de aplicare a legii”, relevă același comunicat.

Din 2006, în cadrul Consiliului Ministerial al OSCE au fost înființate trei structuri: Comitetul de Securitate al OSCE (Dimensiunea de Securitate), Comitetul Economic și de Mediu al OSCE (Dimensiunea Economică și de Mediu), Comitetul Dimensiunea Umană (Dimensiunea Umană).

Comitetul de Securitate al OSCE are autoritatea de a pregăti spre adoptare decizii sau documente pentru toate Statele Participante OSCE.

Republica Moldova a aderat la Conferinţa pentru Securitate şi Cooperare în Europa la 30 ianuarie 1992. Din momentul aderării, Republica Moldova s-a bucurat de o susţinere permanentă din partea OSCE în procesul de reglementare a conflictului transnistrean.