Ministerul Educației a aprobat un nou regulament cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director și director - adjunct în instituţiile de învăţămînt general. Conform acestuia, interviul pentru selectarea candidaților va fi înregistrat, iar la acesta pot participa și reprezentanți ai presei și ai societății civile.

Regulamentul a fost adoptat în conformitate cu prevederile Codului educației al Republicii Moldova, instituit în iulie, 2014.

Acesta prevede că, cei care doresc să candideze pentru funcția de director sau director – adjunct în cadrul unei instituții de învățământ general, trebuie să aibă mai puțin de 60 de ani, o vechime pedagogică de cel puţin 5 ani şi grad didactic/ managerial sau  experienţă managerială de cel puţin 3 ani. Funcţia de director și director adjunct al instituţiei de învăţămînt general se ocupă prin concurs pe un termen de cinci ani.

Pe lângă regulile stabilite anterior pentru constituirea comisiilor de concurs, noul regulament amintește că respectivele concursuri pentru ocuparea funcţiei de director/ director – adjunct sunt publice. La acestea pot asista și:

# un reprezentant din Consiliului părintesc;
# un reprezentant delegat de Ministerul Educației;
# un reprezentant din sindicatul instituției;
# un reprezentant din Consiliul elevilor;
# reprezentanți ai mass-media;
# reprezentanți ai societății civile.

Observatorii pot asista la toate activitățile comisiei, dar fără a se implica în examinarea și evaluarea candidaților. Ei au dreptul de acces la programele candidaților și la consemnarea observațiilor cu privire la încălcarea prevederilor privind organizarea și desfășurarea concursului.

La etapa intervievării candidaților, aceștia vor fi intervievați timp de 45 de minute, convorbire care va fi înregistrată și păstrată timp de 6 luni de la data afişării rezultatelor finale ale concursului.

Accesați aici regulamentul integral.