Expoziția personală de pictură a artistului Timotei Bătrânu va fi vernisată joi, 6 noiembrie, ora 15:00, în incinta Centrului Expozițional „Constantin Brâncuși”.

Vernisajul este susținut de către Uniunea Artiștilor Plastici din Republica Moldova. Cei pasionați de artă vor avea ocazia să viziteze expoziția până pe data de 23 noiembrie 2014.

Timotei Bătrânu a debutat în 1971 cu pictura „Primăvara”. Acum are peste 2000 de lucrări. Timotei Bătrânu este autorul celei mai înalte icoane din Moldova, „Mântuitorul tronând”, lucrare care măsoară peste 1 metru 70 înălţime şi care ţine locul altarului în biserica satului de baştină, Bălăureşti.

Constantin Spânu, doctor în studiul artelor a analizat munca pictorului: „Creaţia pictorului Timotei Bătrânu prezintă o permanentă ascensiune pe verticală în procesul de însuşire a limbajului plastic, de depăşire a tradiţionalismului în vederea atingerii unor cote superioare ale expresivităţii artistice şi semnificative. Pentru artist tema, structura compoziţională, linia, culoarea sunt mijloacele artistice esenţiale ce formează specificul irepetabil al imaginilor create de el şi îl plasează favorabil în cohorta pictorilor moldoveni ale căror aspiraţii de creaţie sunt îndreptate spre cucerirea unor noi înălţimi artistice”.

„Timotei Bătrânu, om de rară omenie şi tandreţe sufletească, este şi o personalitate reprezentativă a artei noastre contemporane. Din tot ce el a creat şi creează se desprinde ideea iubirii de viaţă, de pământ şi de neam. Trecut prin prisma unei sinteze creatoare, acest sentiment sacru este prezent în multiple imagini, care prin arhitectonica lor clară, prin finele armonii de culori şi prin suprafeţele decorative, uşor geometrizate, se asociază cu pitorescul plaiului mioritic, amintind în acelaşi timp şi de farmecul covoarelor noastre strămoşeşti. Prin tonalitatea lor emotiv-lirică, prin concepţia poetică, creaţiile acestui autor încântă privirea, invitându-ne la meditaţii profunde asupra destinului pământului şi al neamului”, Leonora Sadnic, critic de arte.

„În pânzele sale, Timotei Bătrânu oglindeşte momente trăite, actuale. însăşi pictura cu subiectele ei defineşte plasticitatea formei legate de sufletul şi aspiraţiile artistului. Seninătatea planurilor, ritmul pictural prin tonuri care au la bază un colorit bine determinat — toate acestea tind spre o monumentalitate trecută prin arhitectura gândului frumos”, Zurab Todua, critic de arte.

Vă prezentăm picturile artistului Timotei Bătrânu:

Pliant picturi Timotei Bătrânu

Centrul Expozițional Constantin Brâncuși este situat pe adresa: str. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 3. Program: este deschis între orele 10:00 – 18:00, luni – închis.