Ministerul Educației a întrunit, recent, reprezentanți ai instituțiilor de învățământ superior pentru a discuta despre pregătirea profesională a specialiștilor în domeniul prevenirii și protecției copiilor față de violență.

Astfel, 25 de reprezentanți ai universităților, care pregătesc cadre didactice, psihologi, asistenți sociali, medici și polițiști s-au întrunit într-o ședință pentru a discuta modalitățile de îmbunătățire a formării inițiale și continue a specialiștilor, astfel încât aceștia să poată reacționa eficient la fenomenul violenței față de copii.

În contextul implementării mecanismului intersectorial de cooperare pentru identificarea și asistența copiilor victime ale violenței, Ministerul Educației a aprobat mai multe recomandări de integrare a aspectelor de prevenire şi protecţie a copiilor față de violență în curriculum-ul de formare profesională inițială și continuă a cadrelor didactice, managerilor școlari, psihologilor, asistenților sociali, medicilor și funcționarilor poliției.

Ordinul și anexele acestuia au fost transmise tuturor instituțiilor de învățământ superior cu solicitarea de a examina modalitățile practice de integrare a recomandărilor începând cu anul de studii 2014-2015. La elaborarea recomandărilor au participat specialiști de diferite profiluri, delegați de Ministerul Educației, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă”, Universitatea de Stat „A. Russo”, Universitatea de Stat de Medicină și Farmaceutică „N. Testemițanu”, Academia „Ştefan cel Mare” și Institutul de Științe ale Educației.

Nadejda Velișco, șef Direcție învățământ superior și dezvoltare a științei, a menționat importanța abordării aspectelor de prevenire și protecție a copiilor față de violență încă de la formarea inițială a specialiștilor, care, absolvind instituția, să fie capabili să dezvolte activități de prevenire a abuzului, dar și să poată oferi asistență atât copilului, cât și familiei lui.

Reprezentanții instituțiilor prezente la ședință au afirmat că recomandările incluse în ordinul Ministerului Educației sînt binevenite, constatând că, la unele specialități acestea se regăsesc în curricula universitară, dar nu întotdeauna au efectul scontat. În acest sens, au apreciat eforturile Ministerului Educației și utilitatea documentelor elaborate, precum și au manifestat disponibilitate de a promova recomandările în cadrul instituțiilor pe care le reprezintă.

În cadrul ședinței au fost discutate și identificate soluții pentru integrarea aspectelor de prevenire şi protecție a copiilor față de violență în curriculum-ul de formare profesională inițială și continuă. Participanții la ședință au decis să se reunească la finele primului semestru de studiu pentru a analiza în ce măsură acest lucru s-a reușit.

Evenimentul este parte a eforturilor Ministerului Educației de a dezvolta politici de protecție a copilului, implementate în colaborare cu Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova și susținute de UNICEF Moldova.