Partidul Democrat din Moldova își exprimă îngrijorarea în legătură cu evenimentele din Ucraina și agravarea lor în ultimul timp, scrie un comunicat de presă.

”Cu regret, evoluțiile din țara vecină nu prezintă semne de stabilizare, ceea poate avea consecințe dramatice. O eventuală catastrofă umanitară în Ucraina reprezintă un risc major la nivel regional, căruia trebuie să fim gata să-i facem față și în Republica Moldova”, se spune în Declaraţia PDM.

”Poziția noastră în această chestiune se bazează pe susținerea firească a unei țări cu care suntem și vrem să fim întotdeauna în bună vecinătate, pe faptul că avem în Republica Moldova comunități considerabile de concetățeni de naționalitate ucraineană și rusă. În acelaşi timp, trebuie să avem în vedere faptul că în regiunea transnistreană avem un conflict înghețat, care urmează a fi soluționat tot pe cale pașnică și cu respectarea suveranității, a independenței și a integrității teritoriale a Republicii Moldova.” scrie în declarație.

Considerăm că Organizația Națiunilor Unite, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, Uniunea Europeană, Comunitatea Statelor Independente, țările riverane Mării Negre, Statele Unite ale Americii și, desigur,Federația Rusă au obligația de a obține o dezamorsare imediată și o depășire cât mai grabnică a crizei din Ucraina prin mijloace politice și diplomatice, fără aplicarea forței militare.

Reamintim că poziția oficială a Guvernului și Președintelui Nicolae Timofti este una de soluționare a conflictului exclusiv pe căi diplomatice.