Olimpiadele republicane, ediția 2014, se vor desfășura în perioada 28 februarie - 3 mai, la 18 discipline de studii. În acest an, va fi organizată și olimpiada republicană la educația fizică, după o pauză de zece ani.

În scopul bunei organizări a concursurilor școlare, Colegiul Ministerului Educației a aprobat recent o instrucțiune cu privire la desfășurarea olimpiadelor republicane la disciplinele de studii din anul curent, care vine cu unele precizări la Regulamentul privind organizarea și desfășurarea olimpiadelor școlare la disciplinele de studii.

Instrucțiunea precizează elemente de procedură în activitatea consiliilor olimpice republicane la fiecare disciplină de concurs. De asemenea, aceasta prevede că probele teoretice republicane se vor desfășura în săli dotate cu aparataj video, dat fiind faptul că elevii claselor a XII-a, deținători ai diplomelor de gradul I, II și III la olimpiadele republicane la disciplinele școlare, organizate de către Ministerul Educației, sunt eliberați cu nota „10” (zece) din oficiu de la proba de bacalaureat la disciplina respectivă.

Documentul prevede că profesorii/părinții ai căror elevi/copii participă la olimpiadă nu vor fi antrenați în procesul de elaborare și evaluare a probelor de concurs la clasa respectivă. În același timp, profesorii care vor participa la elaborarea materialelor de concurs vor semna o declarație prin care își asumă responsabilitatea pentru asigurarea securității acestora.

Orarul desfășurării olimpiadelor la disciplinele de studii, ediția 2014:

#1. Ecologie 28.02-01.03
#2. Matematică 28.02-03.03
#3. Fizică 07-10.03
#4. Limba li literatura ucraineană 10-12.03
#5. Limba și literatura bulgară 10-12.03
#6. Limba și literatura găgăuză (Comrat) 10-12.03
#7. Biologie 20-23.03
#8. Chimie 13-16.03
#9. Geografie 28-30.03
#10. Limba și literatura română (școala alolingvă) 03-05.04
#11. Limba și literatura rusă (școala națională) 03-05.04
#12. Istoria românilor și universală 04-06.04
#13.Limbile străine 10-12/04
#14. Economie 11-13.04
#15. Limba și literatura română (școala națională) 23-25.04
#16.Limba și literatura rusă (limba de instruire) 23-25.04
#17. Informatica 02-05.05
#18. Educația fizică 02-04.05