Guvernul a aprobat o decizie care permite pregătirea studenților în domeniul chimiei biofarmaceutice. Instituirea acestei specialități este rezultatul unei colaborări între USM și Universitatea de Stat de Medicină și Farmaceutică „N. Testimițanu".

Absolvenții se vor putea angaja în calitate de chimiști în laboratoarele de analiză a preparatelor medicamentoase, în laboratoare de cercetări sau de studii a eficacității medicamentelor, de testare și înlăturare a efectelor secundare, la întreprinderi de producere a medicamentelor.

Inițiativa aparține Ministerului Educației și este lansată deoarece, în ultimul timp, industria farmaceutică s-a dezvoltat de trei ori mai rapid decât industria chimică. Crearea unui nou medicament se bazează pe cunoștințe fundamentale în chimie și biochimie.

Tot astăzi, în cadrul ședinței, ministrul Educației, Maia Sandu, a prezentat Programul executiv de cooperare în domeniul culturii, educaţiei şi ştiinţei între Guvernul Republicii Moldova şi cel al Greciei pentru anii 2014-2016, care va fi semnat în scopul realizării prevederilor Acordului interguvernamental semnat la Atena, în anul 2007.

Programul prevede oferirea reciprocă a burselor de studii postuniversitare și de cercetare, schimb de cadre didactice din învățământul superior, efectuarea studiilor și cercetărilor în domeniul curriculei școlare etc. De asemenea, programul cuprinde o serie de activități comune în domeniile știință, cultură, tineret și sport.