Centrul de Informatii Universitare a anunțat finaliștii programului “Burse de Merit – pentru cei mai buni studenți ai țării”, organizat sub egida Consiliului Rectorilor din Republica Moldova (CRRM), cu suportul financiar al BC Moldova Agroindbank SA şi al Companiei Orange Moldova.

Cei mai buni 50 de studenți și masteranzi de la 11 instituții de învățământ din țară vor beneficia de burse unice în valoare de 12.000 lei fiecare. Proiectul are drept scop încurajarea performanțelor academice, științifice și extracurriculare ale studenților din Moldova.

În concurs și-au depus dosarele 324 de studenți. Cei mai mulți dintre aceștia fiind de la Universitatea de Stat – 71 de dosare, Academia de Studii Economice – 51 de dosare și Universitatea Tehnică a Moldovei – 36 de dosare.

LICENȚĂ

#1. Bojii Liubovi – Academia de Studii Economice din Moldova
#2. Papuc Daniela – Academia de Studii Economice din Moldova
#3. Oaieneagră Eugenia – Academia de Studii Economice din Moldova
#4. Barda Ecaterina – Academia de Studii Economice din Moldova
#5. Bounegru Cristian – Academia de Studii Economice din Moldova
#6. Carauş Cristina – Academia de Studii Economice din Moldova
#7. Ghedrovici Alexandru – Academia de Studii Economice din Moldova
#8. Russu Cristina – Academia de Studii Economice din Moldova
#9. Gutium Mircea – Academia de Studii Economice din Moldova
#10. Nicorici Mihaela – Academia de Studii Economice din Moldova
#11. Bletea Nina – Academia de Studii Economice din Moldova
#12. Popovici Ion – Academia de Studii Economice din Moldova
#13. Oglinda Cristina – Universitatea de Stat din Moldova
#14. Brad Iulia – Universitatea de Stat din Moldova
#15. Russu Cătălina – Universitatea de Stat din Moldova
#16 Zghibarţa Patricia – Universitatea de Stat din Moldova
#17. Caraiman Daniela – Universitatea de Stat din Moldova
#18. Nicorici Cristina – Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”
#19. Juncu Victor – Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”
#20. Vudu Victoria – Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”
#21. Uncu Andrei – Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”
#22. Lîsîi Corneliu – Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”
#23. Silivestru Eugenia – Universitatea Tehnică a Moldovei
#24. Ghirghilijiu Ana – Universitatea Tehnică a Moldovei
#25. Radu Oxana – Universitatea Tehnică a Moldovei
#26. Fuior Adelina – Universitatea Tehnică a Moldovei
#27. Zaharco Iulia – Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălţi
#28. Porcescu Vlada – Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălţi
#29. Bostan Martin – Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”
#30. Ţurcan Natalia – Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”
#31. Pompărău Nolina – Institutul de Stat de Relaţii Internaţionale din Moldova
#32. Colun Ilie – Institutul de Stat de Relaţii Internaţionale din Moldova
#33. Bruma Cristina – Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
#34. Parfeni Tina – Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
#35. Eşanu Tatiana – Universitatea Agrară de Stat din Moldova

MASTERAT

#36. Şişianu Anna – Universitatea de Stat din Moldova
#37. Roşca Victoria – Universitatea de Stat din Moldova
#38. Ungureanu Tatiana – Universitatea de Stat din Moldova
#39. Băbălău Vitalie – Universitatea de Stat din Moldova
#40. Bârsa Elena – Universitatea de Stat din Moldova
#41. Mîrzac Alexandra – Universitatea de Stat din Moldova
#42. David Daniela – Universitatea de Stat din Moldova
#43. Zatuşevschi Ana – Universitatea de Stat din Moldova
#44. Oloieru Anastasia – Universitatea de Stat din Moldova
#45. Rotaru Ana – Universitatea de Stat din Moldova
#46. Oprea Corina – Academia de Studii Economice din Moldova
#47. Ostapenco Galina – Academia de Studii Economice din Moldova
#48. Oleinic Serghei – Universitatea Tehnică a Moldovei
#49. Guţu Alexandrin – Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
#50. Tarsîna Vera – Academia de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova

Vedeți aici Festivitatea de Premiere a celor 50 cei mai buni studenți din țară.