În perioada 2014-2018 suprafețele cu vegetație forestieră din Republica Moldova vor fi extinse cu circa 13 mii de ha. O hotărâre în acest sens a fost aprobată de către Guvernul Republicii Moldova.

Mai multe instituții vor fi responsabile de anumite domenii și etape în procesul de implementarea proiectului. Agenția “Moldsilva” va realiza activitățile de împădurire prin: creșterea materialului săditor, efectuarea lucrărilor de plantare a terenurilor degradate, fășiilor de protecție a apelor și bazinelor de apă. Pentru extinderea suprafețelor cu vegetație forestieră vor fi crescuți şi sădiți peste 68 mln de puieți de arbori şi arbuști.

Scopul acestui proiect este micșorarea suprafețelor terenurilor degradate, extinderea fâșiilor de protecție a apelor râurilor şi bazinelor de apă, a fâșiilor de protecție a terenurilor agricole.

În acest context, va fi acordată o atenție sporită acțiunilor de menținere a culturilor silvice și de intensificare a pazei contra tăierilor ilicite, a pășunatului ilegal al animalelor, precum și de prevenirea altor încălcări ale legislației silvice și de protecție a mediului.

Costul estimativ al acestui proiect este de peste 294 mln de lei, banii vor fi alocați din contul mijloacelor prevăzute în bugetul de stat, din Fondul Ecologic Național, din donații internaționale.

În prezent în Republica Moldova vegetația forestieră și fondul forestier constituie 462,7 mii ha sau 13,7% din suprafața țării, din care fondul forestier ocupă o suprafață de 419,2 mii ha (12,4% din teritoriul țării), inclusiv pădurile – 374,8 mii ha (gradul de împădurire a teritoriului constituie 11,1%).

Din cauza gradului insuficient de împădurire a teritoriului țării se înregistrează intensificarea proceselor de eroziune a solului și de alunecare a terenurilor, de schimbare nefavorabilă a regimului hidrologic, aridizarea continuă a condițiilor de mediu.