Comisia Electorală Centrală a anunțat lansarea, într-o versiune nouă, îmbunătățită și mai prietenoasă pentru public, a paginii-web oficiale www.cec.md.

La dezvoltarea noilor module au fost folosite o serie de tehnologii și aplicații moderne, care, pe lângă ușurința în dezvoltare, asigură o securitate mărită a datelor și informațiilor.

Noua interfaţă a site-ului www.cec.md permite o comunicare mai intensă, mai interactivă cu toți subiecții electorali, în primul rând cu alegătorii. Toți cei interesați de activitatea autorității electorale, de evoluția sistemului electoral din Republica Moldova, dar și de ultimele noutăți în materie electorală vor putea accesa mai simplu toate informaţiile de pe site, în același timp având posibilitatea de a interveni cu propuneri și sugestii.

Pagina-web oficială are un meniu complex şi oferă informaţii detaliate despre activitatea curentă a Comisiei, scrutinele desfășurate în Republica Moldova, cadrul normativ electoral, gestionarea financiară a activității partidelor politice, studii și analize în domeniu, precum și alte informații.

Alegătorii au posiblitatea să-și verifice, în regim on-line, datele înscrise în Registrul de Stat al Alegătorilor, să se înregistreze prealabil pentru următoarele alegeri parlamentare, dar și să examineze harta circumscripțiilor electorale constituite atât în țară, cât și peste hotare.

Menționăm că recent, a fost lansată și versiunea nouă paginii web www.voteaza.md, care reprezintă o platformă online de educație electorală și un ghid electronic în domeniul electoral.

Modernizarea paginilor web ale CEC a fost realizată în cadrul proiectului „Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri incluzive și transparente”, implementat de PNUD Moldova cu suportul financiar al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), Ambasadei Marii Britanii la Chișinău, prin intermediul Fondului pentru Buna Guvernare și al Ambasadei Olandei prin Programul Matra.