Pe tronsonul cu diametrul nominal de 800mm ce alimentează sectorul Râșcani cu agent termic au fost depistate două segmente de conducte într-o stare avansată de coroziune. Pentru a nu admite situații de avariere a acestora pe parcursul sezonului de termoficare, atunci când temperaturile vor fi mult mai joase, Termoelectrica a intervenit rapid pentru schimbarea tronsoanelor defectate.

Începând cu ziua de ieri, specialiștii întreprinderii lucrează în regim non stop pentru remedierea cât mai rapid posibil a situației. Totodată, pentru a nu admite deconectări de la livrarea energiei termice pentru încălzirea locuințelor, parțial, blocurile locative au fost reconectate pe un alt tronson paralel. Nu a fost posibil doar pentru unele adrese unde nu a existat posibilitate tehnică de a efectua acest lucru. Din totalul celor 271 de blocuri locative alimentate prin intermediul acestui tronson, peste 100 de blocuri au fost rebranșate paralel prin intermediul unui sistem back-to-back.

Totodată, intervenim cu concretizarea ca unele din adrese care au fost reconectate pe un alt traseu nu dispun de apă caldă. Această decizie a fost luată în legătură cu necesitatea asigurării parametrilor tehnici necesari pentru livrarea agentului termic pentru încălzire la cât mai multe blocuri posibil.

Ținând cont de complexitatea lucrărilor, Termoelectrica S.A. va depune tot efortul ca țeava să fie înlocuită cât mai curând, iar blocurile locative reconectate astăzi, începând cu orele 18.00.

De asemenea, intervenim cu solicitarea către locatarii din blocurile deconectate ca după ora 18.00 să fie prezenți la domiciliu pentru a asigura accesul reprezentanților Gestionarului Fondului Locativ pentru eliberarea aerului din sistemele interioare de distribuție.

În caz de necesitate, Termoelectrica S.A. este la dispoziția dvs. la nr. de tel: 022 447447, 022 441138. Numerele de tel. ale gestionarilor fondului locativ le găsiți aici.