Serviciul Vamal lansează o campanie de informare a cetățenilor cu privire la cele mai frecvente întrebări adresate operatorilor Liniei de informare. În prima ediție, specialiștii vă vor explica despre regulile de introducere în țară a bunurilor personale. 

#Ce bunuri pot fi introduse în țară fără a achita taxe?

#Care este cuantumul neimpozabil pentru bunurile aduse în scop personal?

Acestea continuă a fi unele dintre cele mai frecvente întrebări adresate operatorilor Liniei de informare a Vămii. Iar răspunsurile la acestea pot fi găsite în Legea 1569 din 20.12.2002 cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova.

Conform prevederilor legale, limita neimpozabilă pentru bunurile transportate pe cale terestră constituie 300 de euro, iar pentru cele introduse în țară pe cale aeriană sau maritimă este stabilit un prag financiar de 430 de euro. Totuși, pentru a beneficia de aceste scutiri, persoanele trebuie să demonstreze că bunurile nu sunt destinate activității comerciale sau de producție.

Legea ne mai pune la dispoziție și un tabel (anexă la legea sus-menționată) în care sunt indicate cantitățile de bunuri admise la import fără achitarea taxelor vamale.

1

2

Persoanele fizice au dreptul de a scoate de pe teritoriul Republicii Moldova:

#bunuri, indiferent de valoarea lor (inclusiv cele expediate prin intermediul trimiterilor poştale internaţionale sau bagajelor neînsoţite), fără achitarea drepturilor de export, cu condiţia declarării lor în modul stabilit şi dacă aceste bunuri nu sînt destinate activităţii comerciale sau de producţie;

#bunuri (inclusiv cele expediate prin intermediul trimiterilor poştale internaţionale sau bagajelor neînsoţite) destinate activităţii comerciale sau de producţie a căror valoare în vamă nu depăşeşte suma de 100000 euro, cu condiţia respectării măsurilor de politică economică, achitării drepturilor de export şi declarării în modul stabilit;

#bunurile destinate activităţii comerciale sau de producţie a căror valoare în vamă depăşeşte suma de 100000 euro pot fi scoase de pe teritoriul Republicii Moldova, în modul stabilit, numai de agenţii economici care sînt înregistraţi la organul înregistrării de stat ca subiecţi ai activităţii de întreprinzător.

#se interzice persoanelor fizice de a scoate din Republica Moldova utilaj, mijloace de transport folosite în producţie, cu excepţia utilajului şi mijloacelor de transport destinate aplicării în viaţa cotidiană.