Ai o armă și ești pasionat/ă de vânătoare? Conform legii, fondul cinegetic reprezintă o bogăţie naturală de interes naţional, proprietate a statului, a cărei gestionare se face în condiţiile menţinerii echilibrului ecologic şi în scopul satisfacerii unei cerinţe sociale. Poliția vine cu o serie de reguli de securitate pentru a evita eventuale incidente cu aplicarea armelor de foc în timpul vânatului.

Conform legii, vânătoarea se exercită numai de către vânători, dacă posedă permis de armă, carnet de vânător, autorizaţie individuală de vânătoare eliberată pe numele său de gestionar sau este înscris nominal de către organizatorul vânătoarei în autorizaţia colectivă de vânătoare.

În acest context, pentru evitarea unor eventuale incidente cu aplicarea armelor de foc în timpul vânatului, reamintim amatorilor acestui gen de activitate regulile de securitate:

# arma poate fi purtată numai de către titularul permisului de armă;

# arma de vânătoare se foloseşte pe fondurile de vânătoare numai pentru recoltarea vânatului;

# la vânătoare se vor folosi numai armele care sunt în stare de funcţionare;

# în afara fondurilor de vânătoare arma de vânătoare se transportă descărcată, demontată și pusă în husă;

# se interzice tragerea cu arma în localităţi sau în apropierea acestora;

# se interzice îndreptarea armei spre alte persoane, chiar dacă aceasta este descărcată;

# se interzice folosirea cartuşelor cu termen de valabilitate expirat sau degradate, acestea trebuie transmise Poliţiei pentru nimicire;

# se interzice categoric a împuşca asupra unei ţinte neclare (într-o pădure deasă, pe timp de ceaţă, în amurg, contra soarelui, etc.);

# nu se admite de împuşcat în direcţia unui zgomot, asemenea împuşcături pot cauza cele mai grave accidente;

# în timpul încărcării sau descărcării armei de vânătoare, ţevile ei trebuie să fie îndreptate în sus ori spre pământ, iar după încărcare, arma trebuie pusă la siguranţă, dacă este prevăzută cu aceasta;

# în timpul odihnei, arma va fi descărcată şi aşezată numai în locuri care oferă o bună stabilitate;

# în timpul deplasării cu orice mijloc de transport, arma de vânătoare trebuie descărcată, demontată şi pusă în husă.