Cetățenii vor putea avea acces deschis și la deciziile autorităților administrației publice locale, care vor fi plasate în Registrul de stat al actelor locale.  Astfel, oamenii vor putea vizualiza deschis aceste decizii, cu excepția celor ce conțin date cu caracter personal, care vor fi plasate în varianta depersonalizată, ținând cont de legea privind protecția datelor cu caracter personal, scrie bizlaw.

Printre actele care vor fi incluse în Registru se regăsesc deciziile consiliilor locale de nivelurile întâi și al doilea, dispozițiile primarului și ale președintelui raionului, actele pretorului, precum și alte acte ale autorităților APL.

Registrul înregistrează și păstrează actele autorităților locale și oferă mecanisme de efectuare a controlului administrativ al actelor autorităților APL.