Compania Moldova Gaz a deschis un nou Centru de Relații cu Consumatorii pe strada Pușkin 24. Intrarea este din partea Asociației de Gospodărire a Spațiilor Verzi.  Cetățenii veniți aici își vor putea rezolva o serie de probleme legate de modificarea volumelor de consum de gaze naturale, schimbarea adresei și altele.

Centrul Relații cu Consumatorii „Moldovagaz” va deservi consumatorii conform programului următor:

#luni, marți, joi, vineri – de la 08:00 până la 19:00.

#miercuri – de la 08:00 până la 20:00 .

#sâmbătă – de la 08:00 până la 13:00.

Iată cu ce chestiuni vă puteți adresa:

#1. Semnarea, modificarea, suspendarea, rezilierea contractului de furnizare a gazelor naturale.
Consumatorul nou semnează Contractul de furnizare a gazelor naturale, în cazul în care acesta a efectuat următoarele lucrări la operatorul de rețea licențiat:
• racordarea primară la rețeaua de distribuție a instalației de gaze naturale;
• conectarea echipamentului nou care funcționează pe gaze naturale, montarea/darea în exploatare a echipamentului de măsurare, permutarea utilajului/aparatului de utilizare gaze și operarea modificărilor în documentele tehnice (activitate desfășurată în comun cu operatorul sistemului de distribuție);
• trecerea la evidență și gestiunea în calitate de persoana fizică, fiind exclus din contractul de furnizare a gazelor naturale încheiat cu un agent economic,
• reconectarea echipamentului/ locului de consum după sistarea furnizării gazelor naturale din motivul neonorării obligațiilor contractuale.
Consumatorul existent semnează Contractul de furnizare a gazelor naturale, în următoarele cazuri:
• modificarea proprietarului locului de consum;
• modificarea volumelor de consum de gaze naturale;
• suspendarea termenului de acțiune a contractului;
• rezilierea contractului.

#2. Facturarea volumului de gaze naturale consumate:
• cuantumul tarifelor la gazele naturale în vigoare;
• eliberarea duplicatului facturii (în cazul nerecepționării, pierderii facturii, alte motive;
• consultații privind efectuarea recalculărilor, în caz de eroare de facturare;
• transmiterea eronată a indicilor echipamentului de măsurare de către lucrătorii băncilor comerciale și a filialelor ÎS „Poșta Moldovei;
• ne funcționalitatea radiomodulului (citirea la distanță a indicilor);
• necitirii reală a indicilor echipamentului de măsurare, facturarea fiind efectuată în baza volumelor estimative și/sau lipsa de facturare;
• modificarea adresei poștale și/sau de e-mail în programul informațional, la cererea consumatorului;
• recalcularea volumelor de gaze naturale calculate pe perioada verificării metrologice a echipamentului de măsurare.

#3. Recepționarea plăților pentru gazele naturale furnizate:
• încheierea Acordului de eșalonare a datoriei pentru gazele naturale consumate;
• eliberarea facturilor privind încasarea cheltuielilor legate de procedura de încasare forțată a datoriilor (taxa de stat, publicația în ziar, expedierea înștiințărilor, dobânda de întârziere etc.);
• eliberarea certificatelor sociale pentru acordarea compensațiilor nominative;
• primirea de la APLP, CCL, ACC, IMGFL și verificarea informației despre numărul de persoane inclus în bucătăriile comune sau apartamentele, care nu dețin echipamente de măsurare individuale;
• repartizarea facturilor de plată și a actelor de predare-primire agenților economici (ACC, CCL, APLP, IMGFL);
• calculul efectuat în temeiul volumul înregistrat de echipamentul de măsurare colectiv;
• calculul efectuat în lipsa echipamentului de măsurare pe perioada verificării metrologice;
• calculul efectuat pe perioada plății preventive;
• sumele acordate de Primăria mun. Chișinău (compensația nominativă în perioada rece a anului),
• sumele calculate (inclusiv după sistemul paușal), în rezultatul încălcării clauzelor contractuale.
• eliberarea facturilor de reconectare sau deconectare a instalației de utilizare gaze.