Alimentația copiilor în grădinițele din Chișinău rămâne un subiect sensibil pentru autoritățile locale. În acest sens, Primăria a efectuat o vizită de lucru la Orhei, pentru a prelua cele mai bune practici în ceea ce ține sistemul de alimentație în instituțiile de învățământ preșcolar. 

Pe data de 1 iulie, în municipiul Orhei s-a implementat o nouă procedură de alimentație a copiilor în grădinițe și cu această ocazie, Rodica Guțu, șefa Direcției generale educație, tineret și sport a Primăriei Chișinău, a inițiat o vizită de studiu pentru a vedea cum decurge acest proces.

În municipiul Orhei activează 7 instituții publice de educație timpurie, unde frecventează 1200 de copii.

Serviciul de preparare și distribuire a hranei pentru copii este contractat conform prevederilor Legii privind achizițiile publice. Prin urmare, există un prestator la nivel de municipiu care se obligă să asigure zilnic prepararea și livrarea hranei conform programului de servire al meselor (micul dejun, prânz și cina) în cantitățile și conținutul caloric stabilit prin normele de hrană prevăzute de legislația în vigoare și meniul aprobat, cu respectarea condițiilor contractuale.

Grupul de lucru din mun. Chișinău a vizitat sediul prestatorului acestor servicii, apreciind condițiile de înaltă calitate de depozitare şi păstrare a produselor agroalimentare. De asemenea, au rămas impresionați de condițiile de preparare a hranei pentru copii.

Utilajul tehnologic modern și condițiile sanitaro-igienice corespund standardelor. Tehnologiile de preparare și păstrare a  hranei sunt respectate, produsele sunt cântărite, se ia proba zilnică, ulterior mâncarea este pusă în recipiente inoxidabile, închise etanş, individuale pentru fiecare fel de mâncare. Mijloacele de transport şi/sau containerele folosite, de asemenea corespund cerințelor. Angajații de aici repartizează hrana pentru copiii de la toate cele 7 grădinițe la ore stabilite, cu mijloace de transport specializat, conform normelor de igienă și temperatură, cu autorizație sanitară veterinară și echipament sanitar de protecție.

Distribuirea hranei la instituțiile publice de educație timpurie se realizează la 8:15 – micul dejun; de la 11:15 până la 12:15 – prânzul și de la 15:15 până la 16:15 – cina.  Prestatorul își asumă obligația ca hrana să se încadreze în prețul total al alocației de hrană – 43 lei, comparativ cu 31.65lei în Chișinău. Meniul se face pentru cel puțin 5 zile înainte, fiind în corespundere cu normele și recomandările prevăzute de ministerul de resort.

De la prestator până la grădiniță hrana ajunge în 5-10 minute. Directorul are grijă să anunțe prestatorul care este prezența la zi. În dependență de aceasta va fi și cantitatea livrării hranei pentru instituția respectivă.

Grupul de lucru a vizitat una din grădinițe pentru a vedea care este procesul de lucru până ca produsul să ajungă pe masa copiilor. Instituția preșcolară are grijă ca pe masa copilului hrana să ajungă în cantitatea prevăzută. Potrivit directoarei grădiniței, nu prea există resturi de mâncare. Mâncarea este pe placul copiilor.

Regimul de lucru al grădinițelor este de la 8:00 până la 17:00 cu 3 mese pe zi și dejunul II, care constă, de regulă, din fructe de sezon.