Republica Moldova va beneficia de un grant de circa 410 mii dolari SUA din partea Băncii Mondiale pentru interconexiunea sistemului energetic național cu cel al României. Grantul va fi oferit Republicii Moldova în vederea realizării Proiectului ,,Piața energetică transparentă” și este destinat pentru realizarea măsurilor preparatorii implementării Proiectului de interconectare electrică.

Grantul a fost divizat în 3 părți, având următoarele componente: elaborarea unui studiu de fezabilitate detaliat, dezvoltarea capacităților „Moldelectrica”, gestionarea și auditul grantului.

Proiectul ,,Piața energetică transparentă” va contribui la îmbunătățirea eficienței și securității aprovizionării cu energie electrică a consumatorilor din Republica Moldova, crearea unei piețe de energie electrică transparentă și competitivă, precum și integrarea ei cu piața regională de energie electrică a UE.

Pentru realizarea acestui proiect, Banca Mondială urmează să acorde țării noastre un împrumut de circa 70 milioane euro. Costul total al Proiectului de interconectare este de circa 270 milioane euro și va fi cofinanțat de BERD, BEI și UE.