La 12 septembrie 1997, Republica Moldova a devenit parte la Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului (CEDO). În acești 21 de ani statul nostru a fost nevoit să achite compensații de peste 16,300,000 de euro. Totodată, din 1997 până la 31 decembrie 2017, CtEDO a înregistrat peste 13,400 de cereri îndreptate împotriva Moldovei.  Aceasta o clasează pe Moldova pe locul 11 din cele 47 de ţări membre la CEDO.

Prin adoptarea acestui document, Republica Moldova s-a angajat să respecte drepturile garantate de aceasta şi a recunoscut jurisdicţia Curţii Europene a Drepturilor Omului (CtEDO).

Cele mai des încălcate drepturi constatate de CtEDO timp 21 de ani sunt:

#dreptul la un proces echitabil (Art.6 CEDO) – 156 de violări (31%);

#interzicerea torturii (Art.3 CEDO) – 125 de violări (24.8%);

#dreptul la libertate şi siguranță (Art. 5 CEDO) – 72 de violări (14.3%);

#dreptul la un recurs efectiv (Art. 13 CEDO) – 52 de violări (10.3%);

#dreptul la respectarea vieții private și de familie (Art. 8 CEDO) – 23 de violări (4.6%);

#dreptul la libertatea de exprimare (Art. 10 CEDO) – 17 violări (3.4%).

Cele mai frecvente tipuri de violări constatate de CtEDO în cauzele moldoveneşti sunt:

#Neexecutarea hotărârilor judecătorești – 63 de violări (12.5%);

#Investigarea defectuoasă a maltratării și deceselor – 42 de violări (8.4%);

#Detenția în condiții proaste – 39 de violări (7.8%);

#Casarea hotărârilor judecătorești irevocabile prin recurs în anulare sau aplicarea neregulamentară a revizuirii – 31 de violări (6.2%);

#Maltratarea – 28 de violări (5.6%);

#Motivarea insuficientă a arestării – 21 de violări (4.2%).