Un șofer a contestat în judecată procesul-verbal de sancționare pentru încălcarea regulilor de circulație, indicând că nu i s-a asigurat un traducător care să-i explice motivul pedepsei. Printr-o hotărâre irevocabilă a Curții de Apel, bărbatul a fost scutit de achitarea amenzii pentru că documentul a fost redactat în limba pe care nu o cunoaște, adică limba română.

În cererea depusă în judecată,  reclamantul a menționat că, fiind la volanul automobilului personal, un agent de patrulare i-a solicitat să prezinte actele. Ulterior, polițistul i-a cerut să semneze procesul-verbal prin care s-a stabilit încălcarea Codului Contravenţional. Șoferul a refuzat să semneze actul, invocând că nu cunoaște limba română și are nevoie de un traducător. Solicitarea a fost inclusă în procesul-verbal, informează bizlaw.md.

De asemenea, reclamantul a spus că agentul constatator nu i-a explicat drepturile și obligațiile, astfel încât să le înțeleagă. Prin urmare, persoana a cerut instanței să declare nul procesul-verbal și, respectiv, să fie anulată decizia de sancționare.

Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani a respins ca neîntemeiată contestaţia depusă de șofer. Decizia primei instanțe a fost casată, însă, de Curtea de Apel, care a decis încetarea procesului contravențional.

Magistrații de la apel au stabilit că procesul-verbal nu corespunde cerinţelor legale ale Codului Contravenţional, care stipulează că persoana care nu cunoaşte sau nu vorbeşte limba română are dreptul de a studia toate actele şi materialele dosarului şi de a vorbi în faţa autorităţii competente să soluţioneze cauza contravenţională prin interpret.

Totodată, conform art. 6 § 3 din CEDO, orice acuzat are dreptul să fie informat în termenul cel mai scurt, într-o limbă pe care o înţelege şi în mod amănunţit, asupra naturii şi cauzei acuzaţiei aduse împotriva sa.