Ciocnindu-ne în Republica Moldova cu o acută criză de personal calificat, deseori se întâmplă ca conducerea unității unde lucrăm să refuze să ne semneze cererea de demisie, prin urmare ne trezim în situația în care nu ne putem elibera de la postul de muncă.  

Pentru a evita asemenea cazuri neplăcute, am hotărât să consultăm un avocat, care ne spune ce este stipulat în lege la acest subiect. În așa mod urmează să răspundem la întrebarea care îi macină pe mulți angajați: „Cum demisionez atunci când angajatorul e împotrivă?”.

# Fiecare angajat are dreptul la demisie în cazul în care a luat decizia de a părăsi postul de muncă, de a face acest lucru, anunțând cu titlu de regulă generală, angajatorii printr-o cerere în formă scrisă cu 14 zile înainte.

# Salariatul are dreptul la demisie – desfacere a contractului individual de muncă, din proprie iniţiativă, anunţând despre aceasta angajatorul, prin cerere scrisă, cu 14 zile calendaristice înainte.

# În caz de demisie a salariatului în legătură cu pensionarea, cu stabilirea gradului de dizabilitate, cu concediul pentru îngrijirea copilului, cu înmatricularea într-o instituţie de învăţământ, cu trecerea cu traiul în altă localitate, cu îngrijirea copilului până la vârsta de 14 ani sau a copilului cu dizabilităţi, cu alegerea într-o funcţie electivă, cu angajarea prin concurs la o altă unitate, cu încălcarea de către angajator a contractului individual şi/sau colectiv de muncă, a legislaţiei muncii în vigoare, angajatorul este obligat să accepte demisia în termenul redus indicat în cererea depusă şi înregistrată, la care se anexează documentul respectiv ce confirmă acest drept.

# Conducătorul unităţii (al filialei sau reprezentanței), adjuncţii lui şi contabilul-şef sunt în drept să demisioneze, anunţând despre aceasta angajatorul, prin cerere scrisă, cu o lună înainte.

După expirarea termenelor despre care am vorbit mai sus – salariatul are dreptul să înceteze lucrul, iar angajatorul este obligat să efectueze achitarea deplină a drepturilor salariale ce i se cuvin salariatului şi să-i elibereze carnetul de muncă şi alte documente legate de activitatea acestuia în unitate.

La fel dacă există acordul comun al părților – Contractul individual de muncă poate fi desfăcut și înainte de expirarea termenelor prevăzute de legislație.

Îți poți retrage cererea de demisie în aceste 14 zile?

Timp de 7 zile calendaristice de la data depunerii cererii de demisie, salariatul are dreptul să-şi retragă cererea sau să depună o nouă cerere, prin care să o anuleze pe prima.

În acest caz, angajatorul este în drept să-l elibereze pe salariat numai dacă, până la retragerea (anularea) cererii depuse, a fost încheiat un contract individual de muncă cu un alt salariat în condiţiile prezentului cod.

Ce faceți dacă angajatorul nu vă semnează cererea de demisie?

În asemenea situație sunt trei soluții alternative:

# Prima alternativă este aceea de a întocmi cererea de demisie în două exemplare originale și a o depune și înregistra  la secția cadre și personal sau la cancelaria unității în care activați. Din momentul înregistrării, cu data indicată lângă ștampilă – va începe a curge termenul de o lună, 14 sau respectiv 7 zile până la momentul demisiei.

# Dacă asemenea department/dicrecție nu există în cadrul unității unde activați sau persoana juridică este formată din câteva persoane, aceeași cerere de demisie o puteți transmite prin scrisoare cu aviz de recepție indicând pe aviz care anume document l-ați expediat.

# În cazul în care, nu doriți să riscați și considerați că prin refuzul de a vă semna cererea de către conducătorul unității sau instituției la care activați vi se încalcă dreptul de a demisiona sau sunteți impuși la muncă forțată – sunteți în drept de a informa Inspectoratul de Stat al Muncii printr-o scrisoare în care explicați esența încălcărilor comise și solicitați efectuarea unei verificări la fața locului a situației apărute sau printr-un apel la linia fierbinte a Inspectoratului de Stat al Muncii la numărul 022-49-94-00.

Mai multe detalii aflați AICI.