Potrivit raportului a Proiectului Energie şi Biomasă în Moldova (PEBM II) în primul semestru al anului 2018 au fost instalate 19 sisteme de încălzire pe bază de biomasă și 7 sisteme de panouri solare pentru furnizarea apei calde menajere. Totodată, se planifică instalarea altor 10 sisteme de încălzire și 10 sisteme de panouri solare pentru producerea apei calde.

În cadrul ședinței au fost discutate și problemele care apar în procesul de implementare a proiectului, printre care a fost menționat interesul scăzut din partea administrațiilor publice locale și autorităților raionale în implementarea proiectelor de încălzire pe bază de biomasă și motivarea redusă a operatorilor centrelor termice din cauza salarizării joase.

Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova (faza a II-a), finanțat de Uniunea Europeană şi implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, a fost lansat în ianuarie 2015 și se va încheia în noiembrie 2018. De la lansarea acestuia și până în prezent, au fost instalate 77 sisteme de încălzire, care vor furniza energie termică pentru 91 de instituții din 75 de comunități, iar 10 sisteme de încălzire și 10 panouri solare pentru producerea apei calde menajere din 13 comunități sunt în proces de implementare.

De precizat că în prima fază a proiectului, au fost instalate 140 de sisteme de încălzire pe bază de biomasă, a fost stimulată crearea unei piețe de peste 100 de producători locali de biocombustibil solid, a fost sprijinită elaborarea unei reglementări tehnice pe domeniu și, totodată, peste 350 de noi locuri de muncă au fost create în intervalul de timp 2011-2014, în spațiul rural.