Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” a publicat astăzi, rezultatele finale ale admiterii.

În același timp, în mesajul oficial al Universității este menționat că viitorii studenți admişi la plata taxei de studii în bază de contract, vor fi înmatriculaţi doar după semnarea contractelor şi achitarea taxei de studii.

Încheierea contractelor se va face în perioada 06-17 august 2018, la Centrul tehnic al Comisiei de admitere.

Mărimea taxelor de studii pe specialităţi pentru cetăţenii Republicii Moldova, în anul universitar 2018-2019, au fost aprobate prin decizia Consiliului pentru dezvoltare strategică instituţională al USMF „Nicolae Testemiţanu” din 17 mai 2018.

Lista persoanelor care au promovat concursul final la locurile în bază de buget, poate fi verificată aici.

Lista persoanelor care au promovat concursul final la locurile în bază de în bază de contract, poate fi verificată aici.