Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova este o instituţie de învăţământ superior, acreditată la nivel naţional (2001, 2007) şi evaluată de organisme internaţionale (2001, 2005). Aici îți poți face studiile în cadrul a trei facultăți. Mai jos găsiți toate detaliile necesare pentru a depune actele la USMF.

Actualmente, la USMF „Nicolae Testemițanu” învață circa 6000 de studenţi și 1700 de rezidenţi, cetățeni ai Republicii Moldova şi din alte 32 de ţări ale lumii.

Universitatea pune la dispoziția studenților: aule și săli de studiu bine amenajate, dotate cu echipamente tehnice performante; laboratoare cu utilaj modern de cercetare; locuri de trai în cămine; cantine, complexuri sportive, zone gratuite Wi-Fi și altele.

Ofertă educațională:

Facultatea de Medicină

În cadrul acestei facultăți vă puteți face studiile la una dintre următoarele specialități:

#Medicină generală (6 ani);

#Medicină Preventivă (6 ani);

#Optometrie (4 ani)

*Optometristul este cel care descifrează viciile de vedere în faza iniţială, le evaluează şi le corectează. Profesia de Optometrist este recunoscută în nomenclatorul de meserii din Republica Moldova  şi la nivel european prin ECOO (Comisia Europeană de Optică şi Optometrie).

Absolventul specialității de Optometrie poate să examineze ochii pacienţilor, să investigheze, să dea recomandări, care permit prevenirea tulburărilor vizuale, să promoveze mijloace care favorizează buna evoluţie a funcţiei vederii. Optometristul participă la conceperea şi producerea de echipamente pentru corecţia vederii.

#Asistenţă medicală generală (4 ani)

*Programul ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ – o nouă ofertă educațională a USMF „Nicolae Testemițanu” – are misiunea de a forma mai multe asistente medicale licențiate, fapt care va contribui la acoperirea universală cu servicii de sănătate, la sporirea calității serviciilor de promovare a sănătății, prevenirea bolilor, tratamentul și reabilitarea.

 Facultatea de Farmacie

În cadrul acestei facultăți se studiază o singură specialitate: „Farmacie”, timp de cinci ani.

Facultatea de Stomatologie

Și aici, exact ca la Facultatea de Farmacie se studiază doar o singură specialitate – stomatologie. Perioada de studii este de cinci ani.

Taxe de studii

cost

Taxa de înscriere la concursul de admitere 2018 este stabilită în mărime de 50 lei.

Sunt scutite de plata taxei de înscriere la concurs următoarele categorii de candidaţi:

#candidaţii cu statut de copii rămaşi fără ocrotire părintească;

#candidații cu grad de dizabilitate,

la prezentarea certificatelor corespunzătoare.

Procesul de admitere

#Termeni de organizare 

Depunerea cererilor de participare la concurs: 16 iulie – 26 iulie 2018

Anunţarea rezultatelor intermediare: 29 iulie 2018

Depunerea actelor în original: 30 iulie – 02 august 2018

Anunţarea rezultatelor finale: 05 august 2018

#Formula de calcul a mediei de concurs

#Acte necesare pentru înscriere

Contacte

COMISIA DE ADMITERE

Telefoane de contact:

022 24–23–91

022 20–51–53

E-mail: [email protected]