Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării anunţă deschiderea concursului pentru Bursele de Merit pentru studenţii de la Licenţă şi Master. Instituțiile de învățământ superior din țară trebuie să prezinte, în termen de cel mult zece zile de la încheierea sesiunii de vară, dosarele candidaților la bursele de merit din partea Guvernului, însoțite de o scrisoare semnată de către conducătorul instituției și o copie a recomandării senatului. În acestea, reprezentanții trebuie să stipuleze candidatura pentru fiecare tip de bursă de merit, finanțată din bugetul statului.

Studenţii ciclului I, ciclului II, studii integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic candidaţi la bursa de merit vor completa şi vor prezenta, pentru a participa la concursul de selecţie, un dosar, care va conţine:

# curriculum vitae,  ce va cuprinde în mod obligatoriu cele mai relevante activităţi extracurriculare pe perioada studiilor universitare, aria de interese, abilităţile;
# certificatul academic vizat la serviciul studii, cu indicarea notei medii pentru fiecare semestru, inclusiv din ultima sesiune;
# o scrisoare de recomandare din partea consiliului facultăţii/secţiei;
# o scrisoare de recomandare din partea senatului universitar/consiliului profesoral;
# copiile celor mai relevante materiale pe perioada studiilor, ce atestă participarea la conferinţe şi seminare ştiinţifice, concursuri, olimpiade etc.;
# lista publicaţiilor ştiinţifice cu datele bibliografice complete şi copiile publicaţiilor din ultimii doi ani de studii;
alte materiale relevante.

Candidaţii vor fi selectaţi în baza următoarelor criterii:

# media notelor;
# activităţile educaţionale, culturale, sportive;
# curriculum vitae;
# activitatea ştiinţifică;
# publicaţiile;
# scrisorile de recomandare.
1 2