În contextul informării consumatorilor despre prestarea corectă serviciului de taxi, Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței vă îndeamnă să respectați următoarele sfaturi.

#1. Când urcăm în mașina de taxi, ne asigurăm că acest transport aparține unei firme autorizate. Tragem atenție dacă are numere galbene; lampa de taxi este în stare funcțională și e fixată pe mașină; în salonul mașinii trebuie să fie instalat taximetrul (aparatul ce calculează distanța parcursă și emite bonul de casă).

#2.Pe portierele din față ale mașinilor trebuie să fie afișate tarifele pe kilometru și pe oră, precum și tariful de pornire, în așa mod ca acesta să fie vizibil de la o distanță de 5 metri;

#3. În interiorul mașinii trebuie să fie la vedere ecusonul cu numele şi fotografia conducătorului auto, precum și denumirea agentului transportator;

#4. Consumatorul poate solicita șoferului să-i prezinte: buletinul de verificare metrologică a taximetrului, certificatul de competență profesională a șoferului, foaia de parcurs;

#5. La sfârșitul călătoriei, pasagerul trebuie să achite taxa de deplasare, conform bonului de casă;

#6. Consumatorul poate solicita de la șofer deplasarea spre destinația finală pe orice traseu deschis circulației publice.

#7. Se permite transportarea fără plată cu taxiul a bagajelor care, conform gabaritelor, pot fi plasate liber în portbagaj cu capacul închis.

Dacă considerați că vi s-au încălcat drepturile în cadrul prestării serviciului de transportare în regim taxi, sunteți îndemnați să vă adresați cu o reclamație, către agentul economic prestator de serviciu. Dacă acesta nu revindecă drepturile dvs., conform prevederilor legale, adresați-vă către Agenție la adresa str. Vasile Alecsandri nr. 78 sau pe  www.consumator.gov.md. De asemenea, puteți contacta la linia fierbinte 022 74 14 64, linia verde 080028028 (apel gratuit din raioanele republicii).