Astăzi, 11 iunie absolvenții claselor gimnaziale au susținut examenul la limba și literatura română. În total la examenele de absolvire a claselor a IX-a au fost admişi 30 411 elevi din 1111 instituţii de învăţământ. Unul dintre absolvenți a reprodus din memorie exercițiile din test. Iată ce subiecte au avut de rezolvat elevii la proba de limbă și literatură română.

În total, elevii au avut de rezolvat 12 itemi.

Extras din romanul „Lorelei” de Ionel Teodoreanu. Mai jos vom publica doar o parte din text:

„Se înapoiase de la Paris o dată cu Catul Bogdan,devenind în ţară un fel de impresar al acestuia.Cu asta se ocupase în primii ani, dând dovadă de o energie practică şi de o subtilitate extraordinară. Catul Bogdan, fiul lui Aristlde Bogdan, cunoştea încă de pe când era în liceu dedesubturile universitare, din gura de ţaţă masculină a universitarului său tată. Venind în ţară, se izolase în casa moştenită de la mama lui, într-un Iaşi pe care nu-l frecventa, începîndu-şi monologul de romancier, fără să se preocupe de Universitate”.

#1. Răspunde în enunțuri complete la întrebările de mai jos

#2.  Rezumă, în limita a 60-65 de cuvinte, ultimul alineat al textului.

#3. Formulează, în limita unui enunț, mesajul textului.

#4.  Exprimă-ți, într-un text coerent, în spațiul rezervat, părerea față de sfaturile nesolicitate, date de un prieten, aducând 3 argumente.

#5.  Transcrie enunțul, înlocuind fiecare dintre cuvintele subliniate, cu câte un sinonim potrivit contextului.

#6. Indică în paranteze cazul gramatical al substantivelor marcate.

#7. Descrie, în spațiul rezervat, coperta unei cărți pe care ai citit-o în clasa a-IX-a.

#8. Alcătuiește un dialog din patru replici, ce ar putea avea loc între doi prieteni care decid să plece într-o călătorie.

#9. Scrie cu litere numerele: 2018, al XXI-lea.

#10. Citește articolul de dicționar și răspunde la întrebări în enunțuri complete.

#11. Plasează în câte un enunț cuvântul scris cu sensul doi și trei.