La 14 iunie 2018 Biblioteca Naţională a Republicii Moldova inaugurează Muzeul Cărţii. Drept bază pentru crearea acestui Muzeu sunt colecţiile speciale gestionate de Secţia Carte Veche şi Rară, care astăzi constituie peste 30 mii exemplare de documente.

Muzeul Cărţii este unic în țară prin conţinutul documentar – istoric și artistic al cărţilor expuse către publicul larg şi are drept scop promovarea și valorificarea mărturiilor trecutului, exprimate prin cea mai măreață invenție a umanității – Cartea, ca obiect de unicat al patrimoniului cultural de importanță națională și internațională și al artei tipografice, ca sursă primară de informare, mijloc de educație și formare, obiect de studiu complex.

Prin deschiderea Muzeului Cărții, Biblioteca Națională a Republicii Moldova tinde să realizeze următoarele obiective: diversificarea formelor de promovare și comunicare a patrimoniului; scoaterea din anonimat a moștenirii culturale milenare scrise, tipărită în cele mai renumite centre tipografice din țară; accesul fără discriminare la documentele patrimoniale de importanță internațională, națională și locală; sensibilizarea opiniei publice asupra cărții ca cel mai important fenomen al culturii și științei istorice pentru o societate durabilă; includerea Muzeului Cărții în circuitul turistic naţional.

Evenimentul va avea loc la 14 iunie 2018, ora 10.00, blocul II, (str. 31 August 1989, nr. 78 „A”).