Pe 7 iunie absolvenții claselor gimnaziale au susținut examenul la matematică. În total la examenele de absolvire a claselor a IX-a au fost admişi 30411 elevi din 1111 instituţii de învăţământ. Unul dintre absolvenți a reprodus din memorie exercițiile din test, iată ce subiecte au avut de rezolvat elevii la proba de matematică.

În total, elevii au avut 12 itemi de rezolvat:

#1. Aflați produsul numerelor a și b dacă se știe că a= -5+3 și b= 25/5: 7/10

#2.  Aflați măsura unghiului b dacă se știe că măsura unghiului A=45°

#4. Din 3 l de lapte, un fermier a produs 600 g de brânză. Câtă brânză va putea produce din 5 l de lapte?

#5. Rezolvați: √75 – √ 12 – 93

15

#6. Aflați modulul diferenței soluțiilor ecuației x (patrat) -7x+12

#7. Linia mijlocie a unui triunghi echilateral este egală cu 3 cm. Aflați lungimea înălțimii triunghiului.

59

#10. Maria și Petru s-au decis să coloreze fiecare câte un corp geometric. Petru a colorat un cub cu latura de 4 dm, iar Măria a colorat o sferă cu rază de 3 dm. Ce copil a colorat o suprafață mai mare?

1012

În total absolvenții claselor a IX au de susținut trei examene:

# 7 iunie examenul la Matematică

# 11 iunie – la limba de instruire

# 14 iunie la Istoria românilor şi Istoria universală.