La ședința de astăzi a Parlamentului, s-a votat, în lectură finală, bugetul asigurărilor sociale de stat pentru anul 2018. Proiectul de lege a fost susținut de majoritatea deputaților.

Veniturile totale ale bugetului asigurărilor sociale va fi majorat cu 26.5 de milioane de lei, ceea ce va constitui 19 miliarde 338 milioane de lei.

La capitolul contribuții la fondul asigurărilor sociale de stat obligatorii suma constituie 12 miliarde 840 de milioane lei.

În cele din urmă, cheltuielile asigurărilor sociale vor fi majorate cu circa 26.5 milioane lei.

#Pin urmare, cheltuielile pentru subprogramul de protecție a persoanelor în etate s-au majorat cu aproape 60 de milioane lei, ceea ce constituie în total puțin peste 11 miliarde lei.

#La subprogramul protecția în legătură cu pierderea întreținătorului suma finală se precizează a fi de la 168 până la 171 de milioane, sau cu o majorare de 3 milioane de lei.

#La subprogramul asistența socială pentru persoanele cu nevoi speciale majorarea constituie 18 milioane de lei.