Starea subteranelor din municipiul Chișinău este una din problemele care deranjează o mare parte a locuitorilor Capitalei. Primăria Mea a identificat două cauze principale care determină starea deplorabilă a acestora.

Problema subteranelor care a fost abordată doar la nivel de discuții, nu este o prioritate pe agenda autorităților. PrimăriaMea a cercetat situația creată și a propus măsuri conceptuale întru îmbunătățirea situației actuale, care au fost discutate împreună cu locuitori ai Chișinăului și reprezentanți ai autorităților.

PrimăriaMea a identificat principalele două cauze a stării deplorabile a subteranilor:

# Subteranele nu sunt gestionate eficient. Cele 20 de subterane sunt gestionate de Direcția generală transport public și căi de comunicație a Consiliului Municipal Chișinău. Prin intermediul Întreprinderii Municipale „Exdrupo”, direcția trebuie să asigure întreținerea acestora. 12 din cele 20 de subterane sunt date în locațiune agenților economici. Aceștia sunt obligați să întrețină încăperile închiriate, scările și teritoriul adiacent, iar autoritățile trebuie să urmărească respectarea obligațiilor contractuale. Totuși, nici unii, nici alții nu se descurcă cu aceste obligații, iar pasajele subterane sunt într-o continuă degradare.

#Subteranele nu sunt o prioritate pe agenda autorităților. Majoritatea subteranelor nu au fost reparate capital niciodată. În același timp, în ultimii 5 ani, municipalitatea a cheltuit aproape un milion de lei doar pentru reparația curentă, care nu schimbă cu mult starea generală.

PrimăriaMea a propus un set de soluții conceptuale și a recomandat autorităților locale să analizeze subteranele municipiului Chișinău și să le aplice corespunzător, în funcție de specificul fiecărui pasaj:

#gestionarea de către administrația publică locală în parteneriat cu agenții economici;
#gestionarea directă de către administrația publică locală;
#închiderea lor.

Fiecare din aceste alternative trebuie aplicată corespunzător, după o analiză detaliată din partea autorităților publice locale.

Soluțiile alternative au fost discutate public în cadrul evenimentului „Scoatem subteranele la suprafață”. La discuțiile inițiate de PrimăriaMea au participat activiști civici, arhitecți, urbaniști, reprezentanți ai Î.M. „EXDRUPO” și chișinăuieni care își doresc subterane sigure și curate.

Propunerile și sinteza discuțiilor vor fi prezentate și expediate reprezentanților Primăriei municipiului Chișinău, consilierilor municipali, reprezentanților societății civile și mass-mediei locale. PrimăriaMea va monitoriza evoluția problemei subteranelor și va urmări implementarea soluțiilor recomandate.