Agenția Națională pentru Curriculum şi Evaluare din cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării a desfășurat, în perioada 18 – 21 mai 2018, în incinta Universității de Stat din Moldova, Olimpiada Republicană la Științe.

La concurs au participat 90 de elevi ai claselor a VII-a – IX-a din toate raioanele și municipiile din țară.

În baza deciziei Consiliului Olimpic Republican la Științe, au fost acordate diplome și premii bănești pentru 10 elevi. Premianții Olimpiadei Republicane la Științe sunt din municipiile Bălți și Chișinău.