Programul de Burse al Fondului de Educaţie pentru Romi (REF SP) anunţă deschiderea concursului anual de înscrieri pentru Programul de Burse în Drept şi Ştiinţe Umaniste (LHP) pentru anul academic 2018-2019. Termen limită de înscriere este 14 mai.

Schema de Burse de studii în Drept și Științe Umaniste este o inițiativă comună a Fondului de Educație pentru Romi și Fundația Comemorare, Responsabilitate și Viitor (EVZ).

Scopul principal al Programului de Burse al Fondului de Educaţie pentru Romi (REF SP) este de a contribui la dezvoltarea unei mase critice de romi, absolvenți ai instituțiilor de învățământ superior, încrezători și mândri de identitatea lor romă, inițiați pe plan academic și social, dotați cu abilitați și competente care îi împuternicesc să devină profesioniști în domeniilor lor, aflați într-o conexiune viabilă cu comunitatea romă și care susțin progresul și incluziunea acesteia în societate.

REF poate susține un candidat pe parcursul studiilor sale, pe o perioadă maximă de 8 ani, după cum urmează:

Studii vocaționale (colegiu) pentru maximum 4 ani;

#O diplomă de Licență, pentru maximum 4 ani în cazul studiilor după modelul integrat, sau maximum 3 ani după sistemul Bologna;

#O diplomă de Masterat, pentru aproximativ 1 an în cazul sistemului de studii non-Bologna, sau pentru maximum 2 ani în cazul sistemului Bologna;

#O diplomă de Doctorat, pentru maximum 3 ani și doar pentru primii 3 ani de studii de doctorale;

#Valoarea bursei LHP este calculată în baza a 130 EUR pe luna academică;

Pentru a fi eligibili pentru concursul de burse LHP, candidații trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

#Să se declare deschis etnici romi;

#Să fie studenți curenți sau să fie acceptați în calitate de studenți pentru a obține o diplomă de licență, master sau doctorat la o universitate acreditată de stat, în țara de origine sau reședință, în anul academic 2018-2019; Doar până la 20% din bursele disponibile pot fi acordate pentru studii cu învățământ mediu de specialitate;

#Studiile la distanță nu sunt eligibile;

#Studiile de licență cu frecvență redusă nu sunt eligibile pentru bursă, conform tuturor tipurilor de burse a REF;

#Studiile cu frecvență redusă sunt eligibile doar pentru studiile de master și doctorat;

#Candidații reînscriși în REF SP și aflați în situația repetării anului (studenții care au obținut bursa REF pentru anul/ii academic/i precedent/ți și aplică pentru reînnoirea bursei pentru același an de studiu) nu sunt eligibili în concursul pentru burse;

#REF SP acceptă drept eligibili doar aplicațiile candidaților care vor să continue studiile pentru nivelul următor;

Exemplu: dacă un candidat a finalizat studiile de master, atunci următorul nivel de studii propus în concursul REF SP trebuie să fie superior, în acest caz – studii de doctorat. O altă situație de neeligibilitate va fi: absolvenții studiilor de doctorat care aplică pentru studii de master sau licență, sau absolvenții studiilor de master care aplică pentru a al doilea program de master sau studii de licență;

#REF SP acceptă drept elgibile doar aplicațiile, în care studiile sunt efectuate conform duratei convenționale a unui nivel de studiu (de exemplu, dacă un student care face studii de licență pentru o perioadă de 3 ani solicită bursă pentru al patrulea an, ca urmare a prelungirii duratei studiilor – chiar dacă este permisiunea universității, aplicația nu va fi considerată eligibilă);

Perioada oferită de universități pentru pregătirea tezei finale (care nu obligă studenții să frecventeze seminare/colocvii, cursuri, prelegeri, stagiu de practică obligatoriu, sau examene) nu este eligibilă pentru bursă;

Doar Formularul Online de Aplicare (FOA) transmis și completat va fi considerat eligibil.

Completarea FOA conține:

#1. Eseuri (pagina 3 a FOA)

1.1 Eseul complet despre Obiectivele Academice – Scrisoare de motivare, care se bazează pe reușitele academice și include obiectivele academice, demonstrând angajamentul și motivația de a studia pentru gradul curent sau râvnit;

#1.2 Eseul complet despre Problemele Romilor, respectând instrucțiunile specificate în FOA.

Lipsa de Onestitate Academică (plagiat și auto-plagiat)

REF SP aplică criterii specifice în abordarea acestei probleme. Toate detaliile pot fi accesate la această adresă.

#2. Documentele atașate/încărcate în Sistemul Online de Aplicare al REF SP

*Rugăm să vă asigurați că documentele scanate au o calitate bună, sunt colore, informația este clar vizibilă și citibilă (documentele blurate nu vor fi considerate).
*Dimensiunea maximă a unui singur document nu poate depăși 5 MB.

#2.1 Buletinul de identitate/pașaport scanat pe ambele părți;

#2.2 Certificat academic precum este menționat aici;

#2.3 Scrisoare de Referință (SR), precum este menționat aici.

– Important: Este obligatoriu ca cel puțin una din SR să fie eliberată de către o organizație/fundație/entitate romă înregistrată legal în țara respectivă.

#2.4 Activități/voluntariat pentru comunitatea romă. Orice dovezi/ probe (documente, poze, linkuri cu video, postări pe rețelele de socializare, articole, hârtii), care vor demonstra activitățile de voluntariat în susținerea oricărei comunități de romi.   

Mai multe detalii cu privire la înscriere și eligibilitate le aflați AICI