Cristina David, artistă vizuală din România, va organiza pe 17-18 aprilie un atelier de lucru intro-disciplinar, în cadrul evenimentului Artist+Artist. Acest eveniment face parte din proiectul „Edu-Art” – educaţie artistică non-formală pentru o generaţie de tineri implicați social şi integrați din punct de vedere profesional.

În interiorul comunității, artiștii se susțin reciproc, se respectă și se admiră uneori se  împărtășesc cu idei, vorbesc despre etapele de lucru și se susțin atunci când au probleme de ordin logistic sau conceptual.

Atelierul va dura două zile, vezi agenda evenimentului mai jos:

#ziua 1 (atelierul 209, Blocul III, FAPDD / AMTAP, str. 31 August 1989, nr. 137, Chișinău)
– o scurtă introducere a inițiativei Artist+Artist urmată de o sesiune de întrebări și răspunsuri;
– formarea grupurilor de lucru;
– discutarea ideilor (brainstorming) și lucrul asupra proiectelor.

#ziua 2 (BUNKER, Blocul III, FAPDD / AMTAP, str. 31 August 1989, nr. 137, Chișinău)
– întâlnirea participanților și continuarea lucrului asupra proiectelor;
– prezentarea proiectului sau a etapelor de lucru;
– întrebări pe final de atelier și concluzii.

eatgrth

Cei interesați pot completa formularul de participare AICI până pe 14 aprilie.

Pentru mai multe detalii accesați pagina de Facebook  a evenimentului sau pe pagina oberliht.org.