În locul cuvintelor „handicapaţi” și „handicapate”, în articolele 50 și 51 din Constituție, urmează a fi scris „cu dizabilități”. Curtea Constituțională a avizat marți, 10 aprilie, o inițiativă legislativă a unui grup de deputați de modificare a legii supreme, transmite IPN.

Potrivit sesizării depuse la Curtea Constituțională, scopul modificărilor este de a proteja, asigura și a promova condiții de egalitate în exercitarea deplină a drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor cu dizabilități, precum și respectul pentru demnitatea lor.

Temei pentru elaborarea inițiativei legislative a servit raportul avocatului poporului, dar și Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități, care spune că este esențială interzicerea tuturor tipurilor de discriminare contingentă pe criterii de dizabilitate, inclusiv garantarea persoanelor cu dizabilități cu protecție juridică egală și efectivă împotriva discriminării de orice fel.