Posturile de televiziune TV8 și Jurnal TV și portalul UNIMEDIA califică drept abuzivă încercarea Partidului Popular European din Moldova de a ne oferi lecţii de jurnalism. Amintim reprezentanţilor formaţiunii politice că liderul acesteia este demnitar public, prim-viceprim-ministru, iar acest fapt justifică interesul mass-media pentru persoana dumnealui.

Criticile aduse politicianului nu sunt defăimătoare, fiind determinate de acţiunile domniei sale în funcţiile publice deţinute în stat. Acordarea garanţiei de stat, în ședinţă secretă de Guvern, garanţie transformată ulterior în datorie publică; decizia de concesionare a Aeroportului Internaţional Chișinău, declarată inoportună atât de comisia specială de anchetă creată de Guvern, cât și de una similară din Parlament; afirmaţia domnului Leancă precum că ar fi avut agrementul FMI și al Băncii Mondiale pentru acordarea garanţiei de stat, dezminţită de cele două instituţii internaţionale, nu reprezintă evenimente inventate de jurnaliști, ci realităţi care pot fi probate.

Un politician trebuie să își asume răspunderea și criticile aduse de presă și societate pentru acţiunile pe care le-a întreprins, mai ales când este vorba de înalta funcţie în stat de primministru. Ţinând cont de faptul că domnul Iurie Leancă deţine în prezent funcţia de prim-viceprimministru în Guvern, considerăm apelul public al formaţiunii drept o încercare de intimidare a jurnaliștilor care își permit să scrie critic despre acţiunile Executivului.

Amintim în context că, potrivit Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului și a libertăţilor fundamentale, libertatea de exprimare este libertatea de a primi sau de a comunica informaţii ori idei fără amestecul autorităţilor publice, iar potrivit Legii cu privire la libertatea de exprimare, mass-media are sarcina de a informa publicul asupra problemelor de interes public şi de a efectua, în conformitate cu responsabilităţile sale, investigaţii jurnalis –
tice. Intimidarea mass-media sau a jurnalistului pentru critică sunt sancţionate de Codul
penal (art. 180 prim).

Îndemnăm reprezentanţii Partidului Popular European din Moldova să respecte prevede – rile Convenţiei Europene, semnată de Republica Moldova încă în 1995, și normele democratice și europene asumate oficial de partid și de Guvernul de la Chișinău.

Semnatari:

Director general TV8 – Veaceslav Pîslari
Director general Jurnal TV – Val Butnaru
Director UNIMEDIA – Cristian Jardan

Amintim că, astăzi, deranjați de background-urile știrilor, departamentul PR al PPEM-ului a emis un comunicat prin care le sugerează jurnaliștilor să-l prezinte mai pozitiv pe Iurie Leancă. Mai multe detalii aici.