În secolul XXI, suntem bombardați zilnic de mesaje publicitare: la televizor, pe stradă sau în on-line. Echipa #diez a adunat cinci curiozități despre publicitate și despre modul în care pot acționa oamenii atunci când întâlnesc o reclamă neadecvată.

#1 Monitorizată de stat

Există o instituție de stat care veghează asupra respectării legii cu privire la publicitate — Consiliul Concurenţei — care este abilitat cu investigarea și constatarea încălcărilor, sesizarea organelor competente, privind incompatibilitatea actelor legislative şi normative cu legislaţia din domeniul, etc.

#2 Ce este o publicitate neadecvată?

Potrivit legii, este reclama neonestă, neautentică, camuflată, amorală, sexistă și orice altă publicitate de proveniență similară. Consiliul Concurenței poate fi sesizat în privința unei publicități neadecvate atât de către persoanele fizice, cât și de cele juridice.

#3 Concurența VS publicitatea neloaială

Din punct de vedere al legii, există diferență între concurența neloială și publicitatea neadecvată, deși în practică distincția nu e întotdeauna clară. Pentru a porni o investigație pe acțiuni de concurență neloială este necesară întrunirea cumulativă a anumitor cerințe:

  • Plângere depusă conform unui formular tipzat;
  • Poziția reclamantului față de reclamat – concurenți;
  • Interesul legitim al reclamantului (încălcarea unui drept)
  • Termenul de depunere a plângerii – 6 luni de la data care a cunoscut sau ar trebui să cunoască despre realizarea presupuselor acțiuni de concurență neloială.

Pentru examinarea unui caz de publicitate neadecvată este necesară doar existența reclamei.

#4 Publicitatea neadecvată se pedepsește!

Legea cu privire la publicitate prevede răspundere pentru publicitatea neadecvată:

  • Dezmințirea – dacă judecata a constatat încălcarea legii, contravenientul e obligat să sisteze publicitatea respectivă integral sau parţial, să dezmintă materialul publicitar neadecvat în termenul stabilit. Contravenientul suportă cheltuielile pentru dezminţire în volum deplin, iar dezminţirea se difuzează prin aceleaşi mijloace de informare, folosindu-se aceleaşi caracteristici de durată, spaţiu şi ordine ca şi în publicitatea neadecvată. Conţinutul dezminţirii se coordonează cu organul de stat care a constatat încălcarea;
  • Amendă care variază de la 900 până la 15 000 lei;
  • Persoanele ale căror drepturi au fost încălcate au dreptul să intenteze în judecată acţiuni privind recuperarea pierderilor, inclusiv a venitului ratat, a daunei cauzate sănătăţii, patrimoniului, onoarei şi demnităţii, precum şi compensarea prejudiciilor morale şi dezminţirea publicităţii neadecvate;
  • Publicitatea neadecvată care a cauzat daune esenţiale intereselor publice sau a condus la lezarea drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale cetăţenilor poate atrage și răspundere penală.

#5 Legislația interzice publicitatea băuturilor alcoolice. Vin și bere se poate.

În urma ultimelor modificări în lege, dacă în produs concentrația alcoolică este de la 1,5% până la 15 %, atunci aceasta se va considera produs alimentar, pe când băutura alcoolică are o concentraţie de minimum 15%. Respectiv, publicitatea vinurilor, dar nu tari (licoroase) și a berii, care se încadrează în noțiunea de produs alimentar, se permite.

Mai multe informații în acest domeniu puteți găsi pe pagina Consiliului Concurenței — www.competition.md

PS: Consiliul Concurenței este și pe Facebook.