Cheltuielile de transport pentru persoanele oficiale străine și membrii delegațiilor străine, invitate de conducerea Republicii Moldova, vor fi achitate din bugetul statului. O hotărâre în acest sens a fost luată în cadrul ședinței de Guvern din 14 februarie.

S-a decis că cheltuielile de transport internaţional (avia, feroviar, auto) pentru persoanele oficiale străine şi membrii delegaţiilor străine invitate la decizia Preşedintelui Republicii Moldova, Preşedintelui Parlamentului şi Prim-ministrului, vor fi suportate de către Partea care primeşte delegaţia. Acestea vor fi achitate în modul stabilit de procedurile de achiziții publice.

Hotărârea a fost luată de Guvern „în scopul dezvoltării relaţiilor cu partenerii străini, precum şi formarea unei imagini pozitive ale Republicii Moldova pe palierul internaţional”.