Un nou concurs naţional pentru elevii din țară.

Astfel, concursul „Scrisoare mamei”, se desfăşoară în perioada 27 noiembrie 2017 – 25 februarie 2018, pentru elevii din clasele gimnaziale (prima categorie, clasele a V-a – a IX-a) și clasele liceale (a doua categorie, clasele a X-a – a XII-a) din şcolile RM, atât pentru vorbitorii de limbă română, cât şi pentru alolingvi.

Concursul are drept scop sensibilizarea tinerei generaţii, promovarea creativităţii, identificarea şi promovarea tinerelor talente.

Lucrările vor fi expediate în format electronic la adresa de e-mail: [email protected] (limba română), [email protected] (limba rusă).

Pentru aprecierea lor vor fi formate două comisii – una pentru lucrările scrise în limba română, şi alta – pentru lucrările în rusă.

Locul I – 2000 lei
Locul II – 1500 lei
Locul III – 1000 lei
5 premii a câte 500 de lei

Înmânarea premiilor şi altor distincţii va avea loc în municipiul Chişinău, în cadrul unei solemnităţi speciale (locul, data şi ora festivităţii vor fi anunţate din timp).

Informaţii mai detaliate cu privire la acest concurs le veţi găsi în Regulamentul de mai jos, la adresa de facebook a proiectului sau la adresa DGETS: www.chisinauedu.md, precum și la telefoanele: 022-23-53-80; 022235284; 022235275 (Secția Informare și Relații cu Comunitatea DGETS mun.Chişinău, str.Dosoftei 99, birourile nr.30, 42).

Termenul limită de expediere a lucrărilor este data de 25.02.2018.

Letter_A3_ROM1

Regulamentul Concursului

În cadrul concursului vor fi respectate următoarele reguli:
1. Concursul se desfăşoară pe două categorii:
a) Gimnazii (clasele a V-a – a IX-a)
b) Licee (clasele a X-a – a XII-a)
2. Lucrările vor fi scrise în limba română sau rusă.
3. Scrisorile vor fi expediate în format electronic la adresele: [email protected] (limba română), [email protected] (limba rusă).
4. Data limită de expediere a lucrărilor – 25 februarie 2018.
5. Textul lucrării va conţine de la 3500 până la 4000 de simboluri.
6. Scrisoarea se va culege în Word 2007, Times New Roman (TNR), font 14, cu 1,5 linii spaţiu între rânduri, format A4, cu margini: stânga – 3 cm, dreapta – 1,5 cm, sus şi jos – 2,5 cm. Toate paginile se numerotează. Numărul se plasează în centrul paginii, jos. Formatul paginii – A4.
7. Fiecare lucrare va fi semnată în josul paginii, în colţul din partea dreaptă, indicându-se: numele şi prenumele autorului, clasa, denumirea şcolii, localitatea, raionul, telefonul de contact, adresa de e-mail, cât şi numele profesorului îndrumător.
8. Se va utiliza un limbaj firesc, clar şi concis, evitându-se frazele lungi, confuze şi abuzul de cuvinte străine.
9. Se va aprecia modalitatea originală de a reliefa imaginea mamei şi emotivitatea expunerii.
10. Scrisoarea trebuie să fie scrisă de elev, nu de alte persoane. Profesorul poate doar să-l ajute pe elev cu sfaturi utile, să-i acorde sprijin de ordin tehnic şi administrativ. În caz de plagiere, lucrarea va fi anulată.
11. Data, locul şi ora solemnităţii de premiere a învingătorilor va fi anunţată din timp de către organizatori.
12. Organizatorii nu-și asumă cheltuielile de călătorie sau alte necesități pentru ca participanții să ajungă la festivitate.
13. Organizatorii au dreptul de a face publice lucrările.
14. Toate detaliile despre concurs organizatorii le vor publica pe pagina de facebook a proiectului.