În cadrul ședinței de astăzi, 7 februarie, Guvernul a aprobat acreditarea a 92 de programe de studii de licență în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova. Acreditarea a fost făcută în baza rezultatelor evaluării externe a calității programelor de studii de licență, efectuate de Agenția Națională de Asigurare a Calității în Învățământul Profesional.

Evaluarea externă a calităţii a fost realizată în perioada septembrie 2016 – iulie 2017 de către ANACIP, iar în total au fost supuse evaluării externe a calităţii 108 programe de studii superioare de licenţă de la 8 instituţii de învăţământ superior în domeniile: Ştiinţe ale educaţiei, Ştiinţe umanistice, Ştiinţe ale naturii şi Ştiinţe exacte, precum şi 9 programe de studii superioare de licenţă la domeniile: Inginerie şi activităţi inginereşti, Tehnologii de fabricare şi prelucrare şi Servicii publice în cadrul a 5 universităţi.

Analiza deciziilor Consiliului de Conducere al ANACIP privind evaluarea externă a calităţii programelor de studii superioare de licenţă în domeniul Ştiinţe ale educaţiei ne demonstrează următoarea situaţie: din 103 programe evaluate, 24 au fost acreditate pentru o perioadă de 5 ani, 60 pentru o perioadă de 3 ani, două programe nu au fost acreditate și pentru 17 programe a fost suspendat procesului de evaluare externă a calităţii a programelor de studii pentru o perioadă de un an.

În urma evaluării externe a calităţii celor 9 programe de studii superioare de licenţă de la domeniile Inginerie şi activităţi inginereşti, Tehnologii de fabricare şi prelucrare şi Servicii publice, c doar două au obţinut acreditare pentru o perioadă de 5 ani, şase din ele au obţinut acreditare pentru o perioadă de 3 ani şi la un program a fost suspendată evaluarea externă a calităţii pentru o perioadă de un an