Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilitate academică la Universitatea din Pitești, România, în cadrul programului Erasmus+. Universitatea din Pitești oferă o bursă de mobilitate pentru studenții de la ciclul I licență (anul III) de studiu, precum și pentru personalul didactic de predare pentru Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi.

Perioada de mobilitate va avea loc în semestrul II de studii al anului de învățământ 2017 – 2018.

Dosarele pot fi depuse până la 17 ianuarie 2018 la responsabilii de relații internaționale din cadrul facultății.

Mai multe detalii despre concurs aflați în documentul de mai jos: