În 2018, întreprinzătorii care încă nu sunt plătitori de TVA vor plăti mai multe impozite.

Cota impozitului pe venit pentru agenții economici care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA, cu excepţia gospodăriilor ţărăneşti şi întreprinzătorilor individuali, precum şi agenţilor economici la care ponderea venitului pentru anul precedent din prestarea de servicii de consultanţă pentru afaceri şi management (pct. 70.22 din Clasificatorul Activităţilor din Economia Moldovei) este mai mare de 60% din venitul din vânzări, în anul curent va constitui 4% din obiectul impunerii, potrivit modificărilor operate în Codul fiscal prin Legea nr. 288 din 15 decembrie 2017, care a fost publicată în Monitorul Oficial pe 29 decembrie 2017, informează Monitorul Fiscal.

Astfel, subiecții impunerii care în anul 2017 au achitat 3% din venitul activității operaţionale obţinute în perioada fiscală de declarare, cum era în vigoare, vor plăti deja 4%.

Modificarea este în vigoare de la 1 ianuarie 2018.