În cadrul unei conferințe de presă, ministra Educației Culturii și Cercetării, Monica Babuc, a anunțat despre modificarea curriculei naționale. Schimbările țin de micșorarea numărului de ore pentru clasele liceale, eliminarea notelor pentru educația fizică, muzicală și arta plastică pentru elevii din clasele gimnaziale, și introducerea modulelor de robotică și informatică aplicată în cadrul orelor de educație tehnologică la clasele primare. 

„Deși elevii arată rezultate bune la nivel internațional, iar studenții noștri au reușite când merg la studii peste hotare, curricula este prea complicată. Copiii trebuie să-și pregătească temele departe după miezul nopții, respectiv nu le rămâne timp pentru activități pe domenii care le sunt interesante. Nu vrem să facem curricula mai simplă, vrem să o modernizăm și să o dezvoltăm”, spune ministra.

Inovațiile propuse urmează să fie introduse în următorul ciclu de studii. Modificările țin de reducerea numărului de ore la liceu, de la 31 până la 28 de ore pe săptămână. Numărul disciplinelor obligatorii pentru clasele liceale vor fi reduse până la șase, iar numărul celor opționale, până la trei. Evaluarea elevilor din treapta gimnazială la disciplinele arta plastică, educația fizică și educația muzicală se va face prin calificative, iar notele la rândul lor urmează să fie înlăturate. De inovații se vor bucura și elevii claselor primare, educația tehnologică la această etapă va căpăta module de robotică și informatică aplicată.

Ora de dirigenție va fi o oră care se va transforma în una cu adevărat eficientă, deoarece se va introduce orientarea profesională în această oră. Treptat și orele de voluntariat vor face parte din programul școlar național, deoarece etapizat ele vor fi introduse în cadrul orelor de dirigenție și educație civică, care va fi redenumită în „Educație pentru societate”.