Biroul Naţional de Statistică a prezentat datele privind activitatea instituţiilor de învățământ superior în anul de studii 2017/18. Reţeaua instituţiilor de învățământ superior este formată din 29 unităţi, inclusiv 19 instituţii de stat şi 10 – nestatale. Majoritatea instituţiilor de învățământ superior îşi au sediul în municipiul Chişinău – 25 unităţi şi cîte 1 unitate – în municipiile Bălţi, Cahul şi Comrat, şi orașul Taraclia.

La începutul anului de studii 2017/18, numărul de studenţi a fost de 65,5 mii persoane (exclusiv străini), înregistrând o diminuare cu 9,2 mii (12,3%) comparativ cu anul de studii precedent. Numărul de studenţi în instituțiile de stat a fost de 55,3 mii persoane, reprezentând 84,4% din totalul studenţilor. Comparativ cu anul de studii 2016/17 numărul de studenţi s-a diminuat atât în instituţiile de stat (cu 6,8 mii persoane sau 10,9%), cât şi în cele nestatale (cu 2,4 mii persoane sau 19,1%). Analiza distribuției pe sexe, indică o pondere mai mare a populaţiei feminine (58,1%) faţă de cea masculină (41,9%).

În medie la 10 mii locuitori revin 185 studenţi din instituţiile de învățământ superior, comparativ cu 210 în anul de studii 2016/17.

În instituţiile de stat în învățământul cu frecvenţă îşi fac studiile de 2 ori mai mulți studenți decât în cel cu frecvenţă redusă, iar în cazul studenților cu finanțare din buget, majoritatea (93,4%) îşi fac studiile cu frecvenţă. În instituţiile nestatale ponderea studenților la cursurile cu frevență este de 56,3%.

Numărul studenţilor care îşi fac studiile în instituţiile de stat în bază de contract s-a micșorat cu 4,1 mii persoane faţă de anul de studii 2016/17, în învățământul cu frecvenţă  cu 2,4 mii persoane, iar în cel cu frecvenţă redusă – cu 1,7 mii. De asemenea, a scăzut și numărul studenţilor care îşi fac studiile cu finanțare din buget, cu 2,6 mii persoane. În acelaşi timp, ponderea studenţilor care îşi fac studiile în bază de contract în aceste instituţii a rămas superioară ponderii studenţilor bugetari, respectiv 58,0% și 42,0%.

La fel, ca şi în anul de studii 2016/17 se atestă o descreştere esenţială a numărului de studenţi înscrişi la studii superioare de licenţă (cu 7,5 mii persoane sau cu 13,2%), în special în cazul studenţilor în bază de contract din instituţiile de stat – cu 3,8 mii persoane sau cu 12,5%.

Înmatricularea

În anul de studii 2017/18, în învățământul superior la Ciclul I au fost înmatriculate 13,3 mii persoane (în scădere cu 13,7% faţă de anul de studii precedent) şi 5,6 mii persoane la Ciclul II (în scădere cu 16,4%), (vezi anexa Tabelul 2).

Din numărul total al persoanelor înmatriculate la Ciclul I, 75,4% au fost înmatriculate în baza studiilor liceale, iar 21,9% – în baza studiilor profesional tehnice postsecundare.

Domeniul business, administrare şi drept au atras cel mai mare număr de studenți atât în învăţământul superior de master (38,8%), precum şi de licenţă (36,8%). Un alt domeniu preferat a fost domeniul educație, în proporție de 21,8% de studenții la master și 13,8% – la licență.

Cele mai solicitate specialități: drept (12,1% din total înmatriculați), business și administrare (8,1%), contabilitate (4,9%), finanțe și bănci (4,4%), marketing și logistică (3,5%), medicină (3,4%),  pedagogie în învățământul primar (3,3%), tehnologia informației (2,9%).

În instituţiile de învățământ de stat au fost înmatriculate 11,6 mii persoane la Ciclul I (4,4 mii la buget și 7,2 mii în bază de contract) şi 4,9 mii persoane la Ciclul II (2,9 mii la buget și 2,0 mii în bază de contract). Ponderea persoanelor înmatriculate cu finanţare bugetară este de 38,0% la Ciclul I, în timp ce la Ciclul II pondera acestora este mai mare (59,5%). Comparativ cu anul de studii 2016/17 s-au înregistrat reduceri ale numărului de studenți înmatriculați atât în bază de contract (cu 8,1% la Ciclul I și 7,7% la Ciclul II), precum și la buget (cu 17,8% la Ciclul I și 21,1% la Ciclul II).

Numărul de studenţi înmatriculaţi în sectorul nestatal la Ciclul I a fost de 1,7 mii persoane (cu 23,5% mai puţin faţă de anul de studii 2016/17) şi 0,8 mii la Ciclul II (cu 17,6% mai puţin).

Absolvenţi

În anul 2017, 13,4 mii persoane au absolvit Ciclul I și 6,5 mii persoane – Ciclul II. Femeile sunt preponderente atît la Ciclul I (59,4%), cît și la Ciclul II – 64,9%. Comparativ cu anul 2016, numărul absolvenţilor Ciclului I a înregistrat o reducere cu 11,4%, iar numărul absolvenţilor Ciclului II (inclusiv studii superioare medicale şi farmaceutice) este în descreştere cu 3,3%.

Personal de conducere, ştiinţifico-didactic şi didactic

În instituţiile de învățământ superior şi-au desfăşurat activitatea 4,8 mii persoane (personal de bază) sau cu 3,9% mai puţin comparativ cu anul de studii 2016/17. Din total personal, 2,6 mii persoane deţin titlu ştiinţific, inclusiv 2,2 mii – doctor în ştiinţe şi 0,4 mii – doctor habilitat. Ponderea femeilor din numărul total de personal este de 54,5%, fiind mai superioară în cazul funcţiei de lector universitar (62,1%).

La începutul anului de studii 2017/18, numărul studenţilor străini a constituit 4,1 mii persoane sau cu 10,7% mai mult faţă de anul de studii precedent. Cei mai mulți studenți sunt din Israel – 49,1%, România – 33,5%, India – 4,0%, Turcia şi Ucraina (fiecare câte 2,6%).