Produsele alimentare vor trebui să conțină mai multe informații pe etichetă, pentru ca să se informeze consumatorii.

Parlamentul a votat, în lectura a doua, Legea privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare, care prevede că etichetele vor conține informații despre identitatea şi compoziţia, proprietăţile sau alte caracteristici ale produsului alimentar, scrie bizlaw.md.

De asemenea, acestea vor trebui să conțină informații privind protecţia sănătăţii consumatorilor şi utilizarea sigură a unui produs alimentar. În mod special, acestea se referă la informaţii privind:

# însuşirile legate de compoziţie care pot dăuna sănătăţii anumitor grupuri de consumatori;

# data durabilităţii minimale, condiţiile de păstrare şi de siguranţă a utilizării;

# efectele asupra sănătăţii, inclusiv riscurile şi consecinţele legate de consumul dăunător şi periculos al unui produs alimentar.

Pe ambalaj vor mai fi trecute informaţii privind caracteristicile nutriţionale care să permită consumatorilor, inclusiv celor care urmează un regim alimentar special, să aleagă în cunoştinţă de cauză.

Prevederile noii legi mai spun că informațiile referitoare la produsele alimentare nu trebuie să inducă în eroare consumatorul, în special în ceea ce priveşte caracteristicile produsului alimentar precum natura, identitatea, proprietăţile, compoziţia, cantitatea, data durabilităţii minimale, ţara de origine, metoda de producţie.

De asemenea, producătorii nu au voie să atribuie produsului alimentar efecte sau proprietăţi pe care nu le are, sau să sugereze că acesta posedă caracteristici speciale, atunci cînd, în realitate, toate produsele alimentare similare sunt la fel. Totodată, nu au voie să sugereze, prin intermediul prezentării, în descrieri sau imagini, prezenţa unui anumit produs alimentar sau a unui anumit ingredient, dacă acesta a fost înlocuit.

În termen de un an de la data publicării legii, Guvernul va trebui să opereze modificările în toate actele normativ, pentru a implementa documentul.